Το ευρωπαϊκό σύστημα αξιών στα αναλυτικά προγράμματα και στα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή διερεύνησε αν και κατά πόσο οι ευρωπαϊκές αξίες, όπως αυτές καταγράφονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, διαπερνούν και υπό ποία μορφή, τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου και εξετάστηκαν τα εγχειρίδια της νεοελληνικής γλώσσας των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου και τα αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράμματα.Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι:1)Οι ευρωπαϊκές αξίες ανιχνεύτηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό στα υπό διερεύνηση βιβλία, αν και παρατηρήθηκε διαφοροποίηση μεταξύ τους, ως προ τη συχνότητα και τον τρόπο παρουσίας τους.2)Περισσότερες ήταν οι αναφορές των ευρωπαϊκών αξιών σε πεζό και άσκηση και λιγότερες σε ποίημα. 3)Περισσότερες ήταν οι αναφορές των ευρωπαϊκών αξιών με ουδέτερο περιεχόμενο και λιγότερες με θετικό ή αρνητικό.4)Ως προς τη μορφή αναφοράς κυριάρχησαν οι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctorate investigated whether the European values, such as those recorded in the Charter of Fundamental Rights and the European Constitution, penetrate and in what form in the curricula and in the textbooks of primary education. The method of content analysis was used for the implementation of the purpose of the research, and the textbooks of Greek language of the three last classes of elementary school were examined, as well as, the corresponding curricula.The most significant conclusions were:1)The European values were traced to a satisfactory extent in the textbooks that were under examination. However, a differentiation was observed between them, as regards the frequency and the way of their presence.2)The references of the European values were more in a narrative text and in exercises and fewer in poems.3)More were the references of the European v ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28790
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28790
ND
28790
Εναλλακτικός τίτλος
The european value system in the curricula and in the school textbooks of primary education
Συγγραφέας
Κοντάκος, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
Πολεμικός Νικήτας
Καΐλα Μαρία
Κόνσολας Εμμανουήλ
Φλουρής Γεώργιος
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Γκόβαρης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση; Ευρωπαϊκές αξίες; Σχολικά εγχειρίδια; Αναλυτικά προγράμματα; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 337 σ. και Β' τομος 323 σ.), πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)