Οι ρόλοι των δύο φύλων μέσα από τα εγχειρίδια της γλωσσικής διδασκαλίας του δημοτικού τετάρτης, πέμπτης και έκτης τάξης

Περίληψη

Στην έρευνα που ακολουθεί, καταβάλλεται προσπάθεια εντοπισμού των έμφυλων αναπαραστάσεων στα σχολικά εγχειρίδια και πιο συγκεκριμένα στα νέα εγχειρίδια γλωσσικής διδασκαλίας Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου (έκδοσης 2005-6). Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους προβάλλονται στα σχολικά εγχειρίδια οι ρόλοι των δύο φύλων, σε τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι ασχολίες τους και οι μεταξύ τους σχέσεις καθώς και τα χαρακτηριστικά τους.Σκοπός μας είναι να διερευνηθεί αν εμπεριέχονται σ’ αυτά στερεότυπες αντιλήψεις και αν αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη πραγματικότητα, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο ενσωματώθηκε σε αυτά η οπτική του φύλου, για την οποία έγινε αρκετός λόγος τα προηγούμενα χρόνια. Έχοντας γνώση της διαφοροποίησης που επιτελείται μεταξύ νομοθετικού πλαισίου και αποτελεσματικής εφαρμογής του, θελήσαμε να διερευνήσουμε κατά πόσο τα νέα γλωσσικά εγχειρίδια αποτυπώνουν τις διακηρύξεις αυτές περί ισότητας των φύλων και πώς προβάλλονται ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the particular research, an effort is made to identify gendered representations in school textbooks and more specifically in the new textbooks for language teaching used in the fourth, fifth and sixth grade of the elementary school (version 2005-6). Specifically, the ways in which the two sexes are presented in the textbooks in the areas of human activity, occupations and relationships as well as their characteristics are examined.Our aim is to investigate whether the textbooks under discussion reproduce stereotypes and if they reflect contemporary reality, in order to determine whether the gender perspective, which was much discussed in previous years, has been embodied in those textbooks. Being aware of the distance sometimes existing between the legislative framework and its effective implementation, we wanted to investigate whether the new language manuals illustrate these declarations on gender equality and how they appear in the texts which aimed at young students.The method c ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35349
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35349
ND
35349
Εναλλακτικός τίτλος
The roles of the two sexes through the language teaching books of years 4, 5 and 6 of the primary school
Συγγραφέας
Μαράκη, Ελένη (Πατρώνυμο: Παντελεήμων)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Πανταζής Σπυρίδων
Μυλωνάκου-Κεκέ Ζαφειρία-Ηρώ
Σακελλαρίου Μαριγούλα
Κυρίδης Αργύρης
Καλογιαννάκη Πελαγία
Ράτσικας Δημήτριος
Κούτρας Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Ρόλοι των δύο φύλων; Δημοτικό σχολείο; Γλωσσικά εγχειρίδια; Ανθολογούμενοι συγγραφείς; Έμφυλες αναπαραστάσεις; Επαγγελματικά στερεότυπα; Στερεότυπες αντιλήψεις; Οικογενειακό περιβάλλον; Εργασιακό περιβάλλον; Κοινωνικό περιβάλλον
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
350 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)