Διηθητικό πορογενές καρκίνωμα μαστού: κλινικοεργαστηριακές προγνωστικές παράμετροι

Περίληψη

Το ευρύτερα αποδεκτό σύστημα που χρησιμοποιείται σήμερα για τον προσδιορισμό του βαθμού κακοηθείας των πορογενών καρκινωμάτων μαστού είναι το σύστημα Nottingham (NGS). Το σύστημα αυτό σχετίζεται καλά με την πρόγνωση αλλά μειονεκτεί στην χαμηλή αναπαραγωγιμότητα μεταξύ διαφορετικών εκτιμητών. Πρόσφατα προτάθηκε νέο σύστημα προσδιορισμού του βαθμού κακοηθείας, το Ν+Ρ, το οποίο αξιολογεί τον πυρηνικό πολυμορφισμό και το ποσοστό θετικής χρώσης στο Ki-67. To Ki-67 χρησιμοποιείται εναλλακτικά σαν δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού και έχει φανεί ότι έχει δυσμενή πρόγνωση στον καρκίνο μαστού.Ο ιστολογικός βαθμός κακοήθειας συνδυάζεται με κλινικές πληροφορίες στο σύστημα πρόγνωσης Nottingham (NPI). Αυτό ισούται με [μέγεθος όγκου(cm) x 0.2] + [αριθμός λεμφαδένων] + [βαθμός κακοήθειας], και διακρίνει τους ασθενείς σε καλή, μέτρια, και κακή πρόγνωση. H παρούσα μελέτη αξιολόγησε στην κλινική πράξη σε μια κοόρτη ασθενών σε ελληνικό τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο το νέο σύστημα Ν+Ρ σε σύγκριση με το NGS ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objectives: For patients with invasive breast cancer, management decisions are informed by tumor grade according to the Nottingham Grading System (NGS), either on its own or as part of the Nottingham Prognostic Index (NPI). A system retaining the nuclear grade element but substituting the two subjective components, mitosis count and tubule formation, of the NGS with a proliferation index based on Ki-67 (MIB-1) has been proposed (nuclear grade plus proliferation [N+P] grading).Methods: We validated the prognostic value of this grading system on a population of 322 women.Results: N+P grading resulted in more grade I tumors (47.9% vs 4.5%) and less grade II (32% vs 51.5%) and grade III (20.1% vs 44%) tumors compared with NGS. The NPI calculated based on N+P grade had a similar association with survival (P < .001; odds ratio, 1.729), with the NPI calculated on the basis of the NGS grade (P < .001; odds ratio, 1.668).Conclusions: The N+P system seems equivalent to the NGS system.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39383
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39383
ND
39383
Εναλλακτικός τίτλος
Invasive ductal carcinoma of the breast: clinical & laboratory methods
Συγγραφέας
Παπαδημητρίου, Μαρία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καρακίτσος Πέτρος
Παναγιωτίδης Ιωάννης
Βαϊόπουλος Γεώργιος
Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος
Καβαντζάς Νίκος
Σαμάρκος Μιχαήλ
Πατσούρης Ευστράτιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Καρκίνος μαστού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
102 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)