Τα φαινόμενα της σχολικής επιθετικότητας και η σχέση τους με την ψυχική υγεία στο περιβάλλον του σχολείου: μια πολυεπίπεδη διερεύνηση σε λύκεια της Βορειοδυτικής Ελλάδας

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να προσδιορίσει τον επιπολασμό της σχολικής επιθετικότητας σεδείγμα εφήβων μαθητών σε Λύκεια στη Ελλάδα καθώς και τις συσχετίσεις της σχολικήςεπιθετικότητας με σωματικά, τα ψυχολογικά συμπτώματα των εφήβων και μεκοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Το δείγμα αφορούσε 5614 εφήβων μαθητών, 15-18 χρονώνπου φοιτούσαν σε 25 Γενικά Λύκεια της Βορειοδυτικής Ελλάδας, Λύκεια στην τυπική αστικήπεριοχή της Καλλιθέας στην Αθήνα και Λύκεια της νησιωτικής περιοχής της Ελλάδας, της Πάρου.Η μελέτη έγινε σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο διαλογήςψυχιατρικών συμπτωμάτων, το οποίο περιελάμβανε μια συνοπτική αξιολόγηση τωνσυμπτωμάτων που εκτιμά η συνέντευξη CIS-R που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη. Με τη μέθοδοτης στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας επιλέχτηκαν 2431 μαθητές, για νασυμμετέχουν στη δεύτερη φάση της αναλυτικής ηλεκτρονικής συνέντευξης. Η σχολικήεπιθετικότητα μετρήθηκε με το αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο του Olweus, τα ψυχιατρικάσυμπτώματα με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study aims to determine the prevalence of school aggression among adolescents livingstudents in high schools in Greece and the associations of school aggression with physical,psychological symptoms of adolescents ands ocioeconomic factors. The sample involved 5614adolescents students, 15 to 18 years who were enrolled in 25 general high schools north westernGreece, Schools in typical residential area of Kallithea in Athens and Schools island region ofGreece, Paros. The study was conducted in two phases: the first phase screened with a symptomsquestionnaire, which included a brief assessment of symptoms does the CIS-Rinter viewused inthe study. Instratified random sampling were selected 2431 students to participate in the secondphase of the analytical electronic interview. The school aggression was measured by the revisedquestionnaire Olweus, psychiatric symptoms with the revised clinical diagnostic interview(CISR)andsomatic symptoms with appropriate questionnaire similar study of t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39033
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39033
ND
39033
Εναλλακτικός τίτλος
The effects of school violence and their relationship with mental health in the school environment: a multilevel research on northwest high schools of Greece
Συγγραφέας
Γκάτσα, Τατιανή (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Κλινική Ψυχιατρική
Εξεταστική επιτροπή
Σκαπινάκης Πέτρος
Μαυρέας Βενετσάνος
Δαμίγος Δημήτριος
Καραγιάννη-Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία
Νικολάου Γεώργιος
Ντζάνη Ευαγγελία
Πετρίκης Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Σχολική επιθετικότητα; Έφηβοι; Μαθητές λυκείων; Συσχετίσεις; Ψυχολογικά συμτώματα; Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
177 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)