Ανάπτυξη κατανεμημένου δικτύου ευφυών πρακτόρων υβριδικής νόησης, για την ανάλυση – παρακολούθηση περιβαλλοντικών προβλημάτων με σκοπό τη διαχείρισή τους σε πραγματικό χρόνο

Περίληψη

Η διαδικασία ανάλυσης, παρακολούθησης και διαχείρισης πολύπλοκων περιβαλλοντικών προβλημάτων, έχει σε πλείστες όσες περιπτώσεις οδηγήσει στην μοντελοποίηση και στην ανάπτυξη σύνθετων, μονολιθικών συστημάτων αυστηρώς προσανατολισμένων σε μια συγκεκριμένη λογική αντιμετώπισης, με πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής. Κύριος λόγος της προσέγγισης αυτής είναι η πολυπλοκότητα και η μη γραμμικότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων η οποία απαιτεί την υιοθέτηση μεθόδων Ήπιας Υπολογιστικής. Σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη νέων αλγορίθμων και προτύπων υβριδικής προσέγγισης, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η σχεδίαση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου καινοτόμου ευφυούς πληροφοριακού συστήματος Υπολογιστικής Νοημοσύνης. Το εν λόγω σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής και έχει τη δυνατότητα της μοντελοποίησης, ανάλυσης, παρακολούθησης και διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο, μεγάλου εύρους σύνθετων περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσα από μια αέναη αμφίδρομη διαδικασία. Το σύστημα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The process of analyzing, monitoring and managing complex environmental problems, has often led to the modeling and development of complex, monolithic systems strictly oriented towards a specific narrow approach. The main reason for this is the complexity and nonlinearity of environmental problems, which specifically requires the adoption of Soft Computing methods.The aim of this thesis is to develop new algorithms and hybrid approach standards that will lead to the design and implementation of an integrated innovative intelligent computational Intelligence system. The system will use state of the art technologies and will have the capacity of modeling, analyzing real time monitoring and control, of a wide range of complex and crucial environmental cases through a perpetual two-way process.The system modifies the environment through actions that it imposes, but then again the environment offers new stimuli that determine the need for new actions by the system. So through this bidirecti ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38104
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38104
ND
38104
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a distributed hybrid network of intelligent agents for monitoring, evaluation and management of environmental problems in real time
Συγγραφέας
Παπαλεωνίδας, Αντώνιος (Πατρώνυμο: Λεωνίδας)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Τομέας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Ηλιάδης Λάζαρος
Γιαλούρης Κωνσταντίνος
Αναστασόπουλος Γεώργιος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Σπάρταλης Στέφανος
Αγγελίδης Παναγιώτης
Μάρης Φώτιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Ασαφή σύνολα; Ασαφής λογική; Βάσεις δεδομένων; Δίκτυα Ευφυών Πρακτόρων; Ευφυή υπολογιστικά συστήματα; Κατανεμημένα Δίκτυα Ευφυών Πρακτόρων; Περιβαλλοντικά προβλήματα; Πολυπρακτορικά συστήματα; Συστάδες Νευρωνικών Δικτύων; Συστήματα πραγματικού χρόνου; Συστήματα λήψης αποφάσεων; Υπολογιστική νοημοσύνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxvii, 427 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)