Ανάπτυξη ευφυών προτύπων και αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων, εμπνευσμένων από βιολογικά αντίστοιχα, με στόχο την αξιολόγηση περιβαλλοντικών προβλημάτων και κινδύνων

Περίληψη

Οι διαταραχές στη γήινη βιόσφαιρα και στο φυσικό περιβάλλον οι οποίες προέρχονται από την αλόγιστη ανθρώπινη δραστηριότητα, έχουν δημιουργήσει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, τα οποία ισοδυναμούν με μία εκτεταμένη και παρατεταμένη οικολογική κρίση.Η κλιματική αλλαγή η οποία αποτυπώνεται ευδιάκριτα, στην αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας του αέρα και των ωκεανών, στην εκτεταμένη τήξη του χιονιού και του πάγου και στην άνοδο του παγκόσμιου μέσου επιπέδου της θάλασσας, αποτελεί την πρόσθετη πίεση στα οικοσυστήματα, οδηγώντας σε εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις, με αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία αλλά και την γεωργία, τη δασοκομία, την παραγωγή ενέργειας, τον τουρισμό και τις υποδομές γενικότερα. Μια από τις σοβαρότερες δυνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εντοπίζεται στην σύνθετη αλληλεπίδραση των ειδών σε σχέση με τους κλιματικούς παράγοντες επιβίωσης τους και ιδιαίτερα στην εξάπλωση χωροκατακτητικών ειδών, τα οποία συνιστούν μια σοβαρότατη και ταχέως επιδεινο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The disturbances in the Earth's biosphere and the natural environment originating from irrational human activities have created serious environmental problems which are equivalent to an extensive and prolonged ecological crisis. The disturbances in the Earth's biosphere and the natural environment originating from irrational human activities have created serious environmental problems, which is equivalent to an extensive and prolonged ecological crisis.Climate change is revealed clearly, by the increase in global average air and ocean temperatures, through the widespread melting of snow and ice and by the rising of the global average sea level. It is an additional pressure on ecosystems, resulting in very dangerous situations with negative effects on human health and it damages agriculture, forestry, energy, tourism and infrastructure in general.One of the most serious potential impacts of climate change lies in the complex interaction of species in relation to climatic survival factor ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39958
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39958
ND
39958
Εναλλακτικός τίτλος
Development of intelligent models and respective information systems, inspired by biological prototypes, aiming in the assessment of environmental problems and risks
Συγγραφέας
Δεμερτζής, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Τομέας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων. Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Ηλιάδης Λάζαρος
Σπάρταλης Στέφανος
Γιαλούρης Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος
Μήλιος Ηλίας
Αναστασόπουλος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Υπολογιστική νοημοσύνη; Ευφυή υπολογιστικά συστήματα; Μηχανική μάθηση βιολογικής έμπνευσης; Ασαφής λογική; Ασαφείς γνωστικοί χάρτες; Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα; Νευρωνικά δίκτυα αιχμής; Δίκτυα ακραίας μάθησης; Δίκτυα βαθιάς μάθησης; Βιολογικά εμπνευσμένες μέθοδοι βελτιστοποίησης; Μηχανική όραση; Μηχανική ακοή; Ανάλυση DNA; Περιβαλλοντικό DNA; DNA ραβδοκώδικας; Μεταγονιδιωματική; Κλιματική αλλαγή; Ακραία καιρικά φαινόμενα; Ατμοσφαιρική ρύπανση; Δασικές πυρκαγιές; Χωροκατακτητικά είδη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
421 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)