Παραγωγή και χρήση στρατηγικών διδασκαλίας για τη συνεκπαίδευση μαθητών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες

Περίληψη

Η μελέτη διερευνά τις στάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στις στρατηγικές διδασκαλίας που εφαρμόζουν στη συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, ερευνάται η αλληλεπίδραση μεταξύ των χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών (κατάρτιση, εμπειρία, στάσεις, συνεργασίες) και της εφαρμογής των στρατηγικών διδασκαλίας με βάση τέσσερα κυρίαρχα διδακτικά μοντέλα : συμπεριφορισμός, κοινωνιογνωστισμός, δομισμός, εποικοδομισμός. Η μελέτη είναι εμπειρική και συνδύασε στοιχεία ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών προσεγγίσεων. Η βασική έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο στάσεων με κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής σε δείγμα 547 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση απέναντι στη συνεκπαίδευση και εφαρμόζουν ποικίλες στρατηγικές διδασκαλίας με έμφαση σε αυτές των δομικών μοντέλων (δομισμός, εποικοδομισμός). Διαπιστώθηκε επίσης υψηλός και στατιστικά σημ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe study examines the Primary Education teachers’ attitudes towards the implementation of inclusive instructional strategies concerning the Special Needs Education Students. More specifically, it investigates the interactions between teachers characteristics (training, experience, attitudes, partnerships) and the implementation of the inclusive teaching practices, based on four dominant instructional models: behaviorism, social-cognitivism, structuralism, constructivism. The study employs empirical methods along with elements of qualitative and quantitative research approaches. The basic empirical research was conducted using a multiple choice questionnaire on a sample of 547 primary education teachers. The research findings showed that the teachers have developed positive attitudes on inclusion of the Special Needs Education Students, and that they use various teaching strategies based on the structural models (structural, constructivist). The research also indicated that there is a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38030
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38030
ND
38030
Εναλλακτικός τίτλος
Implementation of inclusive instructional strategies concerning the students with or without special needs
Συγγραφέας
Τσαρούχα, Βασιλική (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Σαλβαράς Ιωάννης
Κολιάδης Εμμανουήλ
Δράκος Γεώργιος
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Φλουρής Γεώργιος
Σούλης Γεώργιος
Αντωνίου Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συνεκπαίδευση; Στρατηγικές διδασκαλίας; Μαθητές με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; Στάσεις των εκπαιδευτικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
386 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)