Συνεκπαίδευση ή μη παιδιών με προβλήματα υγείας στο συνηθισμένο σχολείο: σχετικές αντιλήψεις εμπλεκομένων στην αγωγή και την εκπαίδευσή τους

Περίληψη

Η συνεκπαίδευση του μαθητή με χρόνιο νόσημα είναι ένα θέμα που δεν έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ο κυριότερος λόγος για αυτή την απουσία ενασχόλησης με την εκπαίδευση του παιδιού με χρόνιο νόσημα, είναι ότι η «ασθένεια» θεωρείται σαν ένα ζήτημα που απασχολεί τις ιατρικές κυρίως υπηρεσίες, χωρίς όμως να αναγνωρίζονται οι συναισθηματικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή που νοσεί. Εάν θέλουμε να κάνουμε λόγο για μια αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής του παιδιού με χρόνιο νόσημα δεν μπορούμε να μη λάβουμε υπόψη την παράμετρο της εκπαίδευσής του. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανίχνευση όλων εκείνων των παραμέτρων με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί η πλήρης συμμετοχή και αποδοχή του παιδιού με χρόνιο νόσημα στο σχολικό του περιβάλλον. Για το λόγο αυτό συλλέξαμε τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων φορέων: εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων παιδιών με χρόνιο νόσημα αλλά και των ίδιων των μαθητών που νοσούν. Η συνεργασία μεταξύ οικογένειας ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The school inclusion of students with chronic illness is a research area that has not been investigated extensively by Greek researchers. The main reason for this absence of interest in the education of students with chronic illnesses is that “illness” is considered as a topic that concerns mainly the medical services, without however recognizing the psychological, social and educational needs of the students who suffer from a chronic illness. One major aspect of an increased quality of life of children with chronic illness is also their education. The purpose of the present study is to investigate all the possible parameters which play a major role to the complete attendance and acceptance of the student with chronic illness in his/her school environment. For this reason we took into account the views of all the involved institutions: teachers, students, parents of children with chronic illness and the students with chronic illness. The collaboration among family, school and medical p ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30014
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30014
ND
30014
Εναλλακτικός τίτλος
Inclusion of students with health problems: Beliefs of school teachers, parents, students and children with chronic illness
Συγγραφέας
Γεωργιάδη, Μαρία (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κουρκουτάς Ηλίας
Βάμβουκας Μιχαήλ
Χατήρα Καλλιόπη
Σούλης Σπυρίδων
Κοντοπούλου Μελανθία
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Καραδήμας Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συνεκπαίδευση; Μαθητής με πρόβλημα υγείας; Στάσεις; Αντιλήψεις; Εμπόδια; Λύσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
viii, 734 σ., εικ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)