Επίδραση των ετήσιων διακυμάνσεων των κλιματολογικών συνθηκών στη σταθερότητα της χρωματίνης, στα μορφολογικά και σε άλλα χαρακτηριστικά του σπέρματος κριών των φύλων Χίου και Φρισλανδίας

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της σχέσης μεταξύ των χαρακτηριστικών του σπέρματος του κριού (πυκνότητα, κινητικότητα, ζωτικότητα, μορφολογία, σταθερότητα της δομής της χρωματίνης των σπερματοζωαρίων) και των ετήσιων μεταβολών της επιφανειακής θερμοκρασίας του οσχέου (SST) και του δείκτη θερμοκρασίας-υγρασίας (THI) του χώρου σταβλισμού. Χρησιμοποιήθηκαν πέντε κριοί της φυλής Χίου και τέσσερις κριοί της φυλής Φρισλανδίας, 2 έως 6 ετών, από τους οποίους συλλεγόταν σπέρμα εβδομαδιαία για ένα έτος. Οι κριοί ήταν εκτεθειμένοι στη φυσική φωτοπερίοδο και το μικροκλίμα της περιοχής Θεσσαλονίκης. Σε κάθε εκσπερμάτισμα προσδιορίζονταν η πυκνότητα, η κινητικότητα, η ζωτικότητα και η συχνότητα εμφάνισης μορφολογικών ανωμαλιών της κεφαλής, του μέσου και του κύριου/τελικού τμήματος της ουράς των σπερματοζωαρίων. Η αστάθεια της δομής της χρωματίνης [μέση τιμή ( και τυπική απόκλιση ( των τιμών της παραμέτρου αt] και ο δείκτης κατάτμησης του DNA (DFI) προσδιορίστηκαν με τη δοκιμή της σταθερότητας τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present study was to explore the relation between ovine semen traits (concentration, motility, viability, morphology, chromatin integrity) and the annual fluctuations of scrotal surface temperature (SST) and temperature-humidity index (THI). For the purpose of the study, five Chios and four East-Friesian rams, 2 to 6 years old, were used. The rams were housed in the Institute of Reproduction and Artificial Insemination of Thessaloniki and exposed to the natural photoperiodic pattern and microclimate of the area. One ejaculate was collected from each ram once per week, for one year. Fresh semen samples were examined, in order to determine sperm concentration, motility, viability and the percentage of spermatozoa with abnormal head, midpiece or tail morphology. Ejaculates were extended, with an egg yolk-based extender, and frozen in liquid nitrogen for long-term storage. The extent of DNA denaturation [mean ( ) and standard deviation ( of alpha t values] and the perc ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37879
ND
37879
Εναλλακτικός τίτλος
Effect of annual fluctuations of microclimatic factors on sperm chromatin integrity, morphology and other semen traits of Chios and East-Friesian rams
Συγγραφέας
Μάλαμα, Ελένη Αναστάσιος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Κτηνιατρική. Τομέας Κλινικών Μικρών και Μεγάλων Ζώων. Κλινική Παραγωγικών Ζώων
Εξεταστική επιτροπή
Μπόσκος Κωνσταντίνος
Ταϊτζόγλου Ιωάννης
Κιόσης Ευάγγελος
Τσανταρλιώτου Μαρία
Μπρόζος Χρήστος
Τσακμακίδης Ιωάννης
Τσούσης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Κριός; Σπέρμα; Σταθερότητα χρωματίνης; Συνθήκες μικροκλίματος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
126 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.