Μοριακοί μηχανισμοί που ενέχονται στην παθογένεια του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα με έμφαση στο ρόλο των ρυθμιστών των microRNAs, Drosha, Dicer και AGO2

Περίληψη

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως.Είναι γνωστό ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι διαδικασία πολλαπλών σταδίων,στην οποία ενέχονται γενετικοί και επιγενετικοί μηχανισμοί. Ενεργοποίησηογκογονιδίων συμβαίνει σε όλους τους βρογχοπνευμονικούς καρκίνους μεαποτέλεσμα την αύξηση των μιτογόνων σημάτων. Στον καρκίνο του πνεύμονα τα πιοσυχνά ενεργοποιημένα ογκογονίδια είναι τα EGFR, ERbB2, MYC, KRAS, MET,CCND1, CDK4, EML4-ALK fusion, και BCL2. Επίσης, η απώλειαογκοκατασταλτικών γονιδίων είναι ιδιαίτερα σημαντική στην πνευμονικήκαρκινογένεση και είναι συνήθως αποτέλεσμα απενεργοποίησης και των δυοαλληλόμορφων. Συχνά απενεργοποιημένα ογκοκατασταλτικά γονίδια στον καρκίνοτου πνεύμονα είναι TP53, RB1, STK11, CDKN2A, FHIT και PTEN. Οι επιγενετικοίμηχανισμοί περιλαμβάνουν την μεθυλίωση του DNA, την τροποποίηση των ιστονώνκαι τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης μέσω των microRNAs. Τα microRNAsείναι μικρά, μη κωδικοποιούντα μόρια RNA που εμπλέκονται στην αρνητι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Lung cancer is the leading cause of cancer related death worldwide. Decades ofresearch have contributed to our understanding that lung cancer is a multistep processinvolving genetic and epigenetic alterations. Oncogene activation occurs in all lungcancers, resulting in persistent upregulation of mitogenic signals. In lung cancercommonly activated oncogenes are EGFR, ERbB2, MYC, KRAS, MET, CCND1,CDK4, EML4-ALK fusion, and BCL2. Loss of tumor suppressor gene (TSG)function is also important in lung carcinogenesis and usually results from silencing ofboth alleles. Commonly unactivated TSGs in lung cancer are TP53, RB1, STK11,CDKN2A, FHIT and PTEN. Epigenetic alterations include DNA methylation, histonemodification and microRNA regulation of gene expression. MicroRNAs are smallnon-protein encoding RNAs, responsible for the negative post transcriptionalregulation of gene expression. Studies have shown the role of microRNAs in normalpulmonary development and homeostasis but also in the pathog ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29248
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29248
ND
29248
Συγγραφέας
Προδρομάκη, Ελένη
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Παπαχρήστου Διονύσιος
Καλόφωνος Χαράλαμπος
Παπαδάκη Ελένη
Σκόπα Χρυσούλα
Βύνιος Δημήτριος
Ασημακοπούλου Μάρθα
Μακατσώρης Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Καρκίνος πνεύμονα; Αγγειογένεση; Βρογχοπνευμονικά καρκινώματα; MYC ογκογονίδιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
139 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)