Ιντερλευκίνη-6, ιντερλευκίνη-1Β και χοριακή γοναδοτροπίνη ορού σε προεκλαμψία και φυσιολογική εγκυμοσύνη

Περίληψη

Η προεκλαμψία είναι σύνδρομο που εμφανίζεται στην εγκυμοσύνη, αγνώστου αιτιολογίας. Πιστεύεται ότι σε αυτήν εμπλέκεται μια φλεγμονώδης διαδικασία. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει και να συγκρίνει τις συγκεντρώσεις δύο προφλεγμονωδών κυτταροκινών της ιντερλευκίνης 6 (IL-6) και της ιντερλευκίνης 1β (IL-1β) και να διερευνήσει τη πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, αλλά και με την ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG) σε γυναίκες με φυσιολογική πίεση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και με προεκλαμψία. Πραγματοποιήθηκε προοπτική μελέτη ασθενών-μαρτύρων, σε 30 γυναίκες με προεκλαμψία και 30 άτομα με φυσιολογική πίεση της ομάδας ελέγχου. Οι συγκεντρώσεις στον ορό της IL-1β, IL-6 και hCG προσδιορίστηκαν με την μέθοδο την ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA και με τη μέθοδο ανοσοφθορισμού, αντίστοιχα. Οι συγκεντρώσεις στον ορό της IL-1β, IL-6 και hCG ήταν σημαντικά αυξημένες στις γυναίκες με προεκλαμψία σε σύγκριση με αυτές τις ομάδας ελέγχου (P<0,001 για κάθε σύγκριση), παρ’ όλα αυτά καμία ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Pre-eclampsia (PE) is a pregnancy-specific syndrome of unknown etiology. It is believed to involve an inflammatory process. The aim of the study was to investigate and compare the concentrations of two proinflammatory cytokines interleukin-6 (IL-6) and interleukin-1β (IL-1β) and to evaluate the possible interaction between them and human chorionic gonadotropin (hCG) in women with normotensive pregnancy and PE. A prospective case-control study was carried out in 30 women with PE and 30 normotensive controls. Serum IL-1β, IL-6 and hCG levels were determined by enzyme-linked immunoabsorbant assay (ELISA) and automated immunofluorescent assay, respectively. Serum IL-6, IL-1β, and hCG levels were significantly increased in women with PE compared to controls (P<0.001 for each), however no correlation was found between IL-6, IL-1β and hCG. Our results highlight the inflammatory origin of PE and reinforce the possible role of hCG in the complex etiology of its pathogenesis.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28865
ND
28865
Εναλλακτικός τίτλος
Serum levels of interleukin-6, inteleukin-1B and human chorionic gonadotropin in women with pre-eclampsia and normal pregnancy
Συγγραφέας
Καλινδέρης, Μιχαήλ του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Α' Μαιευτική και Γυναικολογική Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης
Εξεταστική επιτροπή
Παπανικολάου Αλέξιος
Καραγιάννης Βασίλειος
Γιαννούλης Χαράλαμπος
Βαβίλης Δημήτριος
Ιωαννίδου-Παπαγιαννάκη Ελισάβετ
Μαμόπουλος Απόστολος
Ζουρνατζή Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Ιατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Προεκλαμψία; Ιντερλευκίνη-6; Ιντερλευκίνη-1Β; Χοριακή γοναδοτροπίνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
139 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)