Συγκριτική μελέτη των θεσμών, αξιών και προτύπων συμπεριφοράς στα σχολικά εγχειρίδια των θρησκευτικών Ε' και ΣΤ' τάξεων του δημοτικού σχολείου 1993 και 2006

Περίληψη

Η εργασία αυτή διερεύνησε τους θεσμούς, τις αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια των ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου στις χρονικές περιόδους 1993/2006. Είχε ως στόχο, αφενός να αποτυπωθεί το εύρος παρουσίας των κοινωνικών φαινομένων στα παραπάνω εγχειρίδια και αφετέρου να διατυπωθούν συμπεράσματα από τη συγκριτική μελέτη τους στις χρονικές περιόδους 1993/2006, καθώς και προτάσεις με στόχο την αξιοποίησή τους από τους υπεύθυνους συγγραφής σχολικών εγχειριδίων. Το θεωρητικό μέρος της έρευνας συμπεριέλαβε αναφορές στην κοινωνικοποιητική αξία των σχολικών εγχειριδίων, τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο και στον διεθνή, καθώς επίσης ασχολήθηκε με την εννοιολογική οριοθέτηση των βασικών κατηγοριών της έρευνας και των υποκατηγοριών τους. Το κύριο ενδιαφέρον, όμως, εστιάστηκε στην ερευνητική διαδικασία, όπου περιγράφηκαν αναλυτικά τα δεδομένα, σχολιάστηκαν διεξοδικά και διατυπώθηκαν συμπεράσματα και προτάσεις. Πιο συγκεκριμένα γίνεται λόγος γι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This project has made a study on the institutions, the values and the patterns of behavior which were included in the schoolbooks of religious studies of 5th and 6th grade of Elementary School throughout the time period 1993/2006. It aimed on the one hand to depict the range of the social phenomena appearing in the above mentioned schools manuals and on the other hand to present certain conclusions reached after those phenomena were comparatively studied in the years 1993 to 2006 as well as to make suggestions for the book writers to include in their future writings. The theoretical part of the research has included references on the socialization value of school manuals in Greece and internationally as well as it has dealt with setting the both limits of the meanings both in the basic categories and sub-categories of the research. The main interest, however, was placed on the researching procedure where in data were analytically described and thoroughly commented and moreover conclusi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26587
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26587
ND
26587
Εναλλακτικός τίτλος
Comparative study of institutions, values and behavior patterns in the manuals of religion fifth and sixth grade of elementary school period 1993 and 2006
Συγγραφέας
Πούλιου, Καλλιόπη του Παντελεήμων
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θεολογική. Τμήμα Θεολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βασιλόπουλος Χρήστος
Πέτρου Ιωάννης
Σκιαδαρέσης Ιωάννης
Κεσελόπουλος Ανέστης
Παπαγεωργίου Νίκη
Μητροπούλου Βασιλική
Τσιρώνης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Σχολικά εγχειρίδια Θρησκευτικών; Θεσμοί; Αξίες; Πρότυπα συμπεριφοράς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)