Σημασιολογική διαλειτουργικότητα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέσω πρότυπων δομών πληροφορίας

Περίληψη

Σήμερα, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την επίτευξη σημασιολογικής διαλειτουργικότηταςσε επίπεδο δεδομένων εντοπίζεται στην έλλειψη κοινής κατανόησης που δημιουργείται λόγω τηςαπόδοσης διαφορετικής ερμηνείας και της χρήσης διαφορετικής σύνταξης, διαφορετικών προτύπωνκαι διαφορετικών προσεγγίσεων μοντελοποίησης σε κάθε οργανισμό.Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένηςμεθοδολογίας για τη διαχείριση του κύκλου ζωής Σημασιολογικά Εμπλουτισμένων, ΔιασυνδεδεμένωνΠρότυπων Δομών Πληροφορίας (ΠΔΠ) με τη βοήθεια επιχειρηματικών κανόνων. Η καινοτομικήσυμβολή της διατριβής εντοπίζεται στους εξής άξονες: Α. Ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τωνδιαφόρων καταστάσεων στις οποίες μπορεί να περιέλθει μια Πρότυπη Δομή Δεδομένων κατά τονκύκλο ζωής της, Β. Ευέλικτος σημασιολογικός εμπλουτισμός των Πρότυπων Δομών Πληροφορίας, Γ.Ενσωμάτωση της λογικής των διασυνδεμένων δεδομένων (linked data) στις Πρότυπες ΔομέςΠληροφορίας, Δ. Αξιοποίηση της λογικής των ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The lack of a unique, common understanding at data level that emerges due to differentinterpretations, different syntax, different standards and different modelling approaches, adoptedaccording to the specific needs of each and every organization, can be listed among the criticalremaining challenges that hinder seamless semantic interoperability.The objective of the present PhD dissertation is to propose an integrated methodology for managingthe life-cycle of Semantically-enriched, Linked Standardized Information Components (SELSICs) withthe help of business rules. The innovative contribution of this thesis can be identified along thefollowing axes: A. Integrated and unique confrontation of the various situations which a SELSIC maybe face during its life-cycle; B. Flexible semantic enrichment of the concepts expressed in SELSICs;C. Application of the logic that accompanies the “Linked Data” initiatives to the SELSICs; D.Exploitation of concise business rules for managing SELSICs; E. St ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28768
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28768
ND
28768
Εναλλακτικός τίτλος
Semantic interoperability in electronic government through standardized information components
Συγγραφέας
Λαμπαθάκη, Φεναρέτη (Πατρώνυμο: Στυλιανός)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ασκούνης Δημήτριος
Ψαρράς Ιωάννης
Σαμουηλίδης Ιησούς-Εμμανουήλ
Μέντζας Γρηγόριος
Σελλής Τιμολέων
Ασημακόπουλος Βασίλειος
Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Σημασιολογική διαλειτουργικότητα; Σημασιολογικά εμπλουτισμένη, διασυνδεδεμένη πρότυπη δομή πληροφορίας; Διαχείριση κύκλου ζωής; Επιχειρηματικοί κανόνες; Επαναχρησιμοποιήσιμες βιβλιοθήκες σχημάτων; Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
434 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)