Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη διοίκηση και οργάνωση δημοσίων οργανισμών: η περίπτωση της Ελλάδας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περίληψη

Το έντονο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση τις τελευταίες δεκαετίες, αποτυπώνεται αδρά με την ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των Δημοσίων υπηρεσιών και στη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Διατριβή καταγράφει συστηματικά και για πρώτη φορά, τόσο την πορεία της Ευρώπης, όσο και την πορεία της Ελλάδας προς την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση μέσα από τις πολιτικές, προγράμματα και μέτρα που αναπτύχθηκαν. Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ετοιμότητα για ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ο προσδοκώμενος μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης, που θα προέκυπτε από τηνυιοθέτηση της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεν έχει επιτευχθεί. Επιχειρώντας να δώσει διέξοδο στο πρόβλημα αυτό, η Διατριβή προτείνει μία προσέγγιση που επικεντρώνεται στο επίπεδο του Δημοσίου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

European Union's vivid interest for e-Governance during the last decades is grossly depicted in the development of policies and programs aiming at increasing productivity, improving the citizens' life quality, the effectiveness and performance of public services and the citizens' participation in the decision making process. The Thesis records systematically and for the first time, both Europe's and Greece's course towards e-Governance through the policies, programs and actions that were developed. Greece still falls behind the other state members of the European Union in terms of readiness for e-Governance and the anticipated transformation of Public Administration which would arise by adopting e-Governance, has not been accomplished. In an attempt to provide a way out to this problem, the Thesis suggests an approach which focuses on the Public Organization level through the philosophy of New Public Management, the application of Total Quality Management and assessment tools, the Comm ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28540
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28540
ND
28540
Εναλλακτικός τίτλος
E-Governance in public organization management: the case of Greece within the scope of European Union
Συγγραφέας
Καραβασίλης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Ιορδάνης)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Σαΐτης Χρίστος
Δαγδιλέλης Βασίλειος
Αναγνωστοπούλου Δέσποινα
Βαλκάνος Ευθύμιος
Βούζας Φώτιος
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
Σκιαδάς Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτρονική κυβέρνηση; Ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Δημόσια διοίκηση; Μετασχηματισμός δημοσίου οργανισμού; Νέο δημόσιο μάνατζμεντ (Ν.Δ.Μ.); Διοίκηση ολικής ποιότητας; Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης - Συστήματα ποιότητας ISO; Εκπαίδευση; Μοντέλα δομικών εξισώσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
644 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)