Διερεύνηση μεταγνωστικών λειτουργιών κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων σε μαθητές ηλικίας 10 – 11 ετών

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή διερεύνησε τις μεταγνωστικές λειτουργίες ελέγχου και παρακολούθησης μαθητών ηλικίας 10-11 ετών κατά την επίλυση διαφορετικών τύπων μαθηματικού προβλήματος.Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην Ε΄ τάξη το σχολικό έτος 2009 – 2010. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της «φωναχτής σκέψης», ενώ οι λεκτικές αναφορές των μαθητών αναλύθηκαν με το ερωτηματολόγιο MAI των Schraw and Dennison (1994) και το εργαλείο των Goos and Galbraith (1996). Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι:1)Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των ανοιχτού τύπου, των αυθεντικών και των σύνθετων προβλημάτων όταν οι μαθητές εργάζονται ατομικά, έδειξε ότι οι μαθητές της συγκεκριμένης ηλικίας αναπτύσσουν αυθόρμητα μεταγνωστικές πράξεις ελέγχου και παρακολούθησης.2)Η ανάλυση των αποτελεσμάτων των ανοιχτού τύπου, των αυθεντικών και των σύνθετων προβλημάτων όταν οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες, έδειξε ότι οι μαθητές της συγκεκριμένης ηλικίας αναπτύσσουν αυθόρμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation attempted to investigate the spontaneous appearance of the metacognitive functions of monitoring and control in fifth grade students working individually and in pairs. For the implementation of this research study the data were collected by the “think aloud” method and were analyzed by the MAI questionnaire, developed by Schraw and Dennison (1994) and the tool developed by Goos and Galbraith (1996). The findings from this study are:1)The analysis of the results of the open ended, authentic and complex problems indicated that the students of this age when they work individually they appear spontaneous metacognitive functions of control and monitoring. 2)The analysis of the results of the open ended, authentic and complex problems indicated that the students of this age when they work in small groups of two they appear spontaneous metacognitive functions of control and monitoring. Finally, this ability of the students to appear spontaneous metacognitive functions o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27429
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27429
ND
27429
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of spontaneous metacognitive functions during mathematical problems by students 10 – 11 years old
Συγγραφέας
Μώκος, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Τομέας της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Καφούση Σουλτάνα
Δημητρακοπούλου Φραγκίσκος
Δημητρακοπούλου Αγγελική
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
Κολέζα Ευγενία
Σκουμπουρδή Χρυσάνθη
Φεσάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μεταγνώση; Επίλυση μαθηματικό πρόβλημα και μεταγνώση; Μέθοδοι και εργαλεία μέτρησης μεταγνώσης; Φωναχτή σκέψη; Αυθόρμητες μεταγνωστικές λειτουργίες; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
490 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)