Μεταγνώση στη φυσική αγωγή και φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο

Περίληψη

Σύμφωνα με το Διαπλαισιακό Μοντέλο των Κινήτρων (ΔΜΚ) η αντίληψη των μαθητών ότι ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής τους παρέχει αυτονομία στο μάθημα της ΦΑ σχετίζεται θετικά με την παρακίνηση τους για συμμετοχή στο μάθημα ΦΑ, αλλά και με την παρακίνηση τους για συμμετοχή σε φυσική δραστηριότητα εκτός σχολείου, κατά τον ελεύθερο χρόνο τους. Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει το ΔΜΚ εξετάζοντας, για πρώτη φορά, το διαμεσολαβητικό ρόλο των μεταγνωστικών στρατηγικών και συναισθηματικών μεταβλητών (της ευχαρίστησης και της ανίας) ανάμεσα στην αυτόνομη παρακίνηση στη ΦΑ και στην αυτόνομη παρακίνηση για φυσική δραστηριότητα κατά τον ελεύθερο χρόνο. Το δείγμα της κύριας έρευνας αποτέλεσαν 1.219 μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν σε σχολεία του Ν. Ηρακλείου Κρήτης. Για τη διεξαγωγή της έρευνας δημιουργήθηκε η συντομευμένη μορφή του Ερωτηματολογίου Μεταγνώσης στη Φυσική Αγωγή (ΕΜΦΑ; Θεοδοσίου, 2004). Τα αποτελ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

According to the Trans-Contextual Model of Motivation (TCM) students’ perception that the physical education teacher supports their autonomy correlates positively with their motivation to participate in physical education and also with their motivation to participate in physical activity during their leisure time. The purpose of the study was to extend TCM examining, for first time, the mediating role of metacognitive strategies and affective variables (enjoyment and boredom) between autonomous motivation in physical education and autonomous motivation for leisure time physical activity. The sample of the main study consisted of 1.219 students of the second and third year of junior high school from the district of Heraklion, Crete, Greece. Data collected with self-reported questionnaires. For the purposes of the study the short version of Metacognition in Physical Education Questionnaire (MIPEQ) was constructed (MIPEQ; Theodosiou, 2004). The results of the study confirmed the basic hyp ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35102
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35102
ND
35102
Εναλλακτικός τίτλος
Metacognition in physical education and leisure time physical activity
Συγγραφέας
Καραγιαννίδης, Ιωάννης του Νικόλαος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Γούργουλης Βασίλειος
Κώστα Γεώργιος
Αντωνίου Παναγιώτης
Ματσούκα Ουρανία
Μπεμπέτσος Ευάγγελος
Κοκαρίδας Δημήτριος
Μπαρκούκης Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διαπλαισιακό Μοντέλο; Αυτορύθμιση; Eυχαρίστηση; Aνία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xi, 197 σ., πιν., ευρ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)