Μόλυνση από Salmonella enterica subsp. enterica στην αλυσίδα παραγωγής ελληνικού χοίρειου κρέατος: Μελέτη της επιδημιολογίας της μόλυνσης σε εκτροφές χοίρων πάχυνσης

Περίληψη

Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζεται, την τελευταία δεκαετία, αύξηση των περιστατικών σαλμονελώσεως σε ανθρώπους. Σε πολλά από αυτά τα περιστατικά η πηγή της τροφολοίμωξης ήταν το χοιρινό κρέας ή παράγωγά του. Η μόλυνση του χοιρινού κρέατος με Salmonella enterica είναι πιθανότατα αποτέλεσμα της άμεσης ή έμμεσης επαφής του κρέατος με το εντερικό περιεχόμενο χοίρων φορέων, κατά τη διαδικασία της σφαγής. Η λοίμωξη του χοίρου με S. enterica δεν συνοδεύεται συνήθως από κλινικές εκδηλώσεις και γι αυτό τα ζώα φορείς δεν αναγνωρίζονται κατά τον πριν τη σφαγή κτηνιατρικό έλεγχο. Ο αποτελεσματικός έλεγχος της μετάδοσης της S. enterica μεταξύ των χοίρων μέσα στις εκτροφές, μπορεί να μειώσει το μολυσματικό φορτίο των προς σφαγή χοίρων και την επικινδυνότητα μόλυνσης των σφαγίων. Ο περιορισμός της διασποράς των σαλμονέλων βασίζεται στη μεταβολή της συχνότητας εμφάνισης παραγόντων που αυξάνουν την επικινδυνότητα μετάδοσης της νόσου τόσο εντός όσο και μεταξύ των εκτροφών. Ό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In most European Union countries, there is, during the last decade, an increase of incidents of salmonellosis in human. In many of these incidents the source of infection was the pork meat or his derivatives. The on of pork meat infection with Salmonella enterica is probably the result of direct or indirect contact of meat with the intestinal content of pigs during the slaughtering process. Pig infection with S. enterica is usually not accompanied by clinical events and for this the animal herds are not recognized as infected during the pre-slaughter veterinary inspection. The effective transmission control of S. enterica between the pigs in herds, can decrease the contagious charge of slaughter pigs and the virtuousness of pollution of carcases. The restriction of dissemination of salmonellas is based on the change of frequency of appearance of factors that increases the venturousness of transmission of illness so much inside what between the herds. However, the scientific knowledge r ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26597
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26597
ND
26597
Εναλλακτικός τίτλος
Salmonella enterica subsp. enterica infection
Συγγραφέας
Γραφανάκης, Ευστάθιος του Εμμανουήλ
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Κτηνιατρική. Τομέας Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωϊκής Προελεύσεως
Εξεταστική επιτροπή
Λεοντίδης Λεωνίδας
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Σεργκελίδης Δανιήλ
Τζήκα Ελένη
Σούλτος Νικόλαος
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
Mπιλιαδέρης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και Κτηνιατρική
Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Σαλμονέλα; Χοίροι; Οροθετικότητα; Επικινδυνότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
108 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)