Αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη σχολική ενσωμάτωση εφήβων με διαταραχές στο συναίσθημα και στη συμπεριφορά

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή διαπραγματεύεται τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη σχολική ενσωμάτωση των εφήβων με διαταραχές στο συναίσθημα και στη συμπεριφορά. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δείγμα εκπαιδευτικών της Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων (Ν=350) με τη χρήση ερωτηματολογίου με κλίμακες αυτο-αναφοράς. Στόχος υπήρξε το να μετρηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αυτών ως προς τις ενδεχομένως ίσες ευκαιρίες που αναγνωρίζουν για τους εφήβους με παρόμοια προβλήματα αναφορικά με την πρόσβασή τους στη γνώση (Κλίμακα Ίσων Ευκαιριών), τις απόψεις τους για την αιτιοπαθογένεση των σχετικών ψυχονοητικών προβλημάτων (Κλίμακα Αιτίων) στους ίδιους εφήβους, τις σκέψεις τους για τις καλύτερες δυνατές προσεγγίσεις που τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν να έχουν (Κλίμακα Αποτελεσματικών Προσεγγίσεων), καθώς και τις θέσεις τους για τις καλύτερες δυνατές στρατηγικές που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν στην ίδια κατεύθυνση (Κλίμακα Στρατηγικών Συνεργασίας). Η έρευνα αποσκοπούσε στην κατ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research study investigates the perceptions of secondary school Greek teachers towards the “integration” policy of pupils with emotional and behavioural difficulties (EBD). Therefore the sample was secondary school teachers from the district of Ioannina (N=350) who completed a questionnaire of five self-reports scales. The purpose was to measure the perceptions of secondary school teachers in connection with the possible equal opportunities recognized in such teenagers with regard to their access to knowledge (Equal Opportunities Scale), their opinions about the causes of relative psychomental problems (Causes of EBD Scale) on the same teenagers, their thoughts about the best possible approaches that those children could enjoy (Coping Strategies Scale), as well as their opinions about the best strategies adopted on the same direction (Effective Approaches Scale). The aim of the research was to record the perceptions in connection with the uncertain condition of any possible confu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17531
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17531
ND
17531
Εναλλακτικός τίτλος
The perceptions of secondary school teachers towards school inclusion of adolescents with emotional and behavioural difficulties
Συγγραφέας
Κατσένου, Κλεονίκη του Νικηφόρος
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Τομέας Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Στασινός Δημήτριος
Παλαιολόγου Αγγελική
Παπαστυλιανού Αντωνία
Γκότοβος Αθανάσιος
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης
Παπαδιώτη Βασιλική
Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αντιλήψεις; Σχολική ενσωμάτωση; Συναισθηματικές διαταραχές; Συμπεριφορές, Διαταραχές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
275 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)