Πειραματική και υπολογιστική μελέτη των αντιδράσεων ρόφησης/εκρόφησης CO2 σε υλικά βασισμένα στο CaO και εφαρμογή σε διεργασίες χημικής ανάδρασης

Περίληψη

Η χημική ανάδραση CaO (Calcium Looping - CaL) βασίζεται στην αντιστρεπτή αντίδραση του CaO με το CO2 και στην εφαρμογή της με κυκλικό τρόπο. Περιβαλλοντικές εφαρμογές της χημικής ανάδρασης αποτελούν -μεταξύ άλλων- ο διαχωρισμός του CO2 από απαέρια καύσης και η θερμοχημική αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας στα συγκεντρωτικά ηλιακά πάρκα. Στην παρούσα διατριβή γίνεται μελέτη των κινητικών των αντιδράσεων, του μηχανισμού διάσπασης του CaCO3 καθώς και της απενεργοποίησης του CaO σε διαδοχικούς κύκλους ρόφησης. Τα πειράματα για την κινητική μελέτη της διάσπασης του CaCO3 πραγματοποιήθηκαν σε αντιδραστήρα σταθερής κλίνης σε θερμοκρασίες 825-885°C και μερικές πιέσεις CO2 έως 0.6 atm, χρησιμοποιώντας ασβεστόλιθο υψηλής περιεκτικότητας σε CaCO3. Βρέθηκε μια μη-γραμμική εξάρτηση του ειδικού ρυθμού από την PCO2 η οποία περιγράφηκε μέσω ενός μοντέλου τύπου Langmuir. Οι κινητικές παράμετροι που υπολογίστηκαν είναι σε συμφωνία με τιμές που έχουν αναφερθεί προηγουμένως, ενώ το κινητικό μοντέλο επικυρώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Calcium looping (CaL) is based on the reversible reaction of CaO with CO2 and its application in cycling mode. Environmental applications of CaL are –among others– the CO2 capture from flue gases and the thermochemical storage of solar energy in concentrated solar power (CSP) plants. In this thesis the kinetics of the reactions, the mechanism of CaCO3 decomposition, as well as the deactivation of CaO under cycling conditions are investigated. The kinetics of calcination reaction were studied experimentally in a fixed-bed reactor apparatus under conditions of temperature in the range 825-885°C and CO2 partial pressure up to 0.6 atm. The material used was limestone composed of almost pure CaCO3. A nonlinear relation was found between the specific rate of reaction and PCO2 which was described through a Langmuir-type equation. The kinetic parameters calculated from the kinetic study were within the range among other previously reported, while the kinetic model was also successfully validat ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2024)
DOI
10.12681/eadd/52004
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52004
ND
52004
Εναλλακτικός τίτλος
Experimental and numerical study of carbonation/calcination reactions of CaO-based materials for calcium looping applications
Συγγραφέας
Σκαλτσογιάννης, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Απόστολος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Λεμονίδου Αγγελική
Ζασπάλης Βασίλειος
Βουτετάκης Σπυρίδων
Γιάντσιος Στέργιος
Κικκινίδης Ευστάθιος
Αχιλιάς Δημήτριος
Τσιβιντζέλης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Χημεία, γενικά
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού ➨ Χημική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Κινητική μοντελοποίηση; Aντίδραση διάσπασης CaCO3; Aντίδραση ρόφησης CO2; Χημική ανάδραση CaO
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.