Πλαγκτικά κυανοβακτήρια: χαρακτηρισμός και παραγόμενα βιοδραστικά πεπτίδια

Περίληψη

Σκο#ός της #αρούσας εργασίας ήταν ο χαρακτηρισμός των #λαγκτικών κυανοβακτηρίων και των #αραγόμενων α#ό αυτά τοξικών ή βιοδραστικών #ε#τιδίων στα υδάτινα οικοσυστήματα της Ελλάδας. Η #ροσέγγιση του στόχου έγινε με: α) τη διερεύνηση της #οιοτικής και #οσοτικής σύνθεσης των τοξικών (μικροκυστίνες) και βιοδραστικών (αναμ#ενο#ε#τίνες, αναμ#ενο#ε#τιλίδια) #ε#τιδίων στους ε#ι#ολασμούς κυανοβακτηρίων, β) τον #ροσδιορισμό της συγκέντρωσης των #αρα#άνω #ε#τιδίων στο νερό, γ) την ανίχνευση της #αρουσίας των #αρα#άνω #ε#τιδίων σε υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς, δ) την εκτίμηση του κινδύνου α#ό την #αρουσία των #ε#τιδίων στο νερό και τους υδρόβιους ζωικούς οργανισμούς και ε) το χαρακτηρισμό #λαγκτικών κυανοβακτηρίων α#ό φυσικούς #ληθυσμούς και στελέχη #ου α#ομονώθηκαν α#ό τους φυσικούς #ληθυσμούς, με ιδιαίτερη σημασία είτε λόγω της αφθονίας τους είτε λόγω της #αγκόσμιας γεωγραφικής τους εξά#λωσης. Μελετήθηκε η #αρουσία μικροκυστινών, αναμ#ενο#ε#τινών και αναμ#ενο#ε#τιλιδίων σε ε#ι#ολασμούς κυανοβακ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15304
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15304
ND
15304
Εναλλακτικός τίτλος
Characterisation of planktic cyanobacteria and their bioactive peptides
Συγγραφέας
Γκέλης, Σπυρίδων του Αλέξανδρος
Ημερομηνία
2006
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Βοτανικής
Εξεταστική επιτροπή
Λαναράς Θωμάς
Σκούρας Ζαχαρίας
Αρσενάκης Μηνάς
Κουντουράς Ιωάννης
Παπαδογιάννης Ιωάννης
Γιάγκου Μηνάς
Μουστάκα-Γούνη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Πλαγκτικά κυανοβακτήρια; Μικροκυστίνες; Αναμπενοπεπτίνες; Αναμπενοπεπτιλίδια; Ηπατοτοξίνες; Εσωτερικά ύδατα; Υδρόβιοι ζωΪκοί οργανισμοί; Εκτίμηση κινδύνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
330 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)