Εκτίμηση της ποιότητας νερού σε λίμνες και ταμιιευτήρες πόσιμου νερού της Ελλάδας με τη χρήση οικολογικών και μοριακών δεικτών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στην εκτίμηση της ποιότητας νερού σε21 υδάτινα οικοσυστήματα (13 φυσικές λίμνες και 8 ταμιευτήρες) της Ελλάδας κατά τηθερμή περίοδο 2007-2010, με τη χρήση οικολογικών και μοριακών δεικτών.Στα πλαίσιά της ι) πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση χαρακτηριστικών τηςκοινωνίας του φυτοπλαγκτού (σύνθεση και ποικιλότητα ειδών-μορφολογικά καιφυλογενετικά είδη, βιοόγκος, συμμετοχή κυανοβακτηρίων) ιι) διερευνήθηκε η επίδρασητων χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής και της σύνθεσης της κοινωνίας τουζωοπλαγκτού, στη διαμόρφωση της κοινωνίας του φυτοπλαγκτού ιιι) εκτιμήθηκε ηποιότητα νερού των υδάτινων σωμάτων με τη χρήση παραμέτρων και δεικτώνφυτοπλαγκτού όπως α) σύνθεσης (αριθμός ειδών, ταξινομικές και λειτουργικές ομάδες,(%) συμμετοχή κυανοβακτηρίων) και β) βιομάζας (ανθίσεις, συνολικός βιοόγκος,βιοόγκος κυανοβακτηρίων). Επιπλέον, τροποποιήθηκαν κατάλληλα για εφαρμογή στιςελληνικές λίμνες δείκτες φυτοπλαγκτού που χρησιμοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδοόπως ο δείκτης Ca ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis aims at the assessment of the water quality of 21 freshwaters inGreece (13 lakes and 8 reservoirs) during the warm period 2007-2010 by using ecologicaland molecular markers.Within this study, in the 21 freshwaters: i) phytoplankton community structure(synthesis and species diversity-morphological and phylogenetic species, biovolume,cyanobacterial contribution) was examined ii) the importance of watershed land use typesand of zooplankton community structure as drivers of phytoplankton community wasevaluated iii) water quality was assessed by using phytoplankton metrics and indicesregarding a) synthesis (species number, taxonomic and functional groups, (%)cyanobacterial contribution) and b) biomass (blooms, total biovolume, cyanobacterialbiovolume). Moreover, phytoplankton indices used in Europe such as the Catalán indexand the Q index and the index of Nygaard that is used worldwide, were properly modifiedso as to be used in Greek freshwaters and finally, iv) a new phy ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37877
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37877
ND
37877
Εναλλακτικός τίτλος
Assessing water quality of Greek lakes and reservoirs using ecological and molecular markers
Συγγραφέας
Κατσιάπη, Σταματία του Ζήσης
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μουστάκα Μαρία
Κορμάς Κωνσαντίνος
Μιχαλούδη Ευαγγελία
Λαζαρίδου Μαρία
Λαναράς Θωμάς
Σγαρδέλης Στέφανος
Καραγιάννη Ήρα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Φυτοπλαγκτόν; Ζωοπλαγκτόν; Μοριακοί δείκτες; Λίμνες; Ταμιευτήρες; Ποιότητα νερού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
244 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)