Μορφολογική και γενετική ανάλυση ειδών της ιχθυοπανίδας του ποταμού Νέστου

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μορφολογική και γενετική ανάλυση των ειδών Squalius orpheus Kottelat & Οικονομίδης, 2006, Barbus strumicae Karaman, 1955, Alburnoides strymonicus Chichkoff, 1940 και Cobitis strumicae Karaman, 1955, του ποταμού Νέστου, οι πληθυσμοί των οποίων, διαχωρίστηκαν μετά την κατασκευή και λειτουργία των υδροηλεκτρικών φραγμάτων. Επιπλέον, μελετήθηκε η βιολογία της Μπριάνας, ενώ αναπτύχθηκε ένας πολύ-παραμετρικός ιχθυολογικός βιοδείκτης για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης του ποταμού Νέστου, στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60.Η μορφομετρική σύγκριση μεταξύ του ανάντη και κατάντη πληθυσμού των ειδών S. orpheus και B. strumicae, A. strymonicus και C. strumicae πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της των δικτύων αποστάσεων (truss networks). Επιπλέον έγινε σύγκριση των πληθυσμών των ειδών S. orpheus και B. strumicae, που διαβιούν στους ποταμούς Νέστο, Στρυμόνα και Έβρο. Κατά τη μελέτη της μορφομετρίας, καταγράφηκαν οι τιμές 39 αποστάσεων πάνω στο σώμα των ψαριώ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctorate thesis investigates the morphological and genetic differentiation of the fish species Squalius orpheus Kottelat & Economides, 2006, Barbus strumicae Karaman, 1955, Alburnoides strymonicus Chichkoff, 1940 and Cobitis strumicae Karaman, 1955, whose populations in river Nestos were separated by the construction and operation of two hydroelectric power plants. Moreover, the life history traits of the species B. strumicae were investigated while a multi-metric fish index was developed in order to assess the ecological status of river Nestos, in the framework of the WFD 2000/60.The study of the morphometric differentiation of the upstream and downstream population of the species S. orpheus, B. strumicae, A. strymonicus and C. strumicae was performed using the Truss Networks. Furthermore the comparison of the S. orpheus and B. strumicae populations inhabiting rivers Nestos, Strymon and Evros was also performed. the comparison was performed by recording 39 distances on t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39697
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39697
ND
39697
Εναλλακτικός τίτλος
Morphological and genetic analysis of river Nestos' fish fauna species
Συγγραφέας
Σαπουνίδης, Αργύριος (Πατρώνυμο: Σάββας)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Λεονάρδος Ιωάννης
Κουτράκης Εμμανουήλ
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίκληρας Αθανάσιος
Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαλουκάς Κωνσταντίνος
Κεχαγιάς Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ιχθυοπανίδα; Γλυκά νερά; Γενετική; Μορφομετρία; Βιολογία; Βιοπαρακολούθηση; 200/60; Οικολογική ποιότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xv, 252, εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)