Η κουλτούρα του ελληνικού δημόσιου σχολείου

Περίληψη

Η έρευνα αποτελεί προσπάθεια χαρτογράφησης της κουλτούρας του Δημόσιου Σχολείου στην Ελλάδα• πρόκειται για μια προσέγγιση τύπων και προσανατολισμών της σχολικής κουλτούρας με βάση τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Αναζήτησε στοιχεία σχολικής κουλτούρας που άπτονται αφενός της λειτουργίας του ελληνικού κοινωνικού και εκπαιδευτικού συστήματος (κοινά στα δημόσια σχολεία: πρόσληψη γραφειοκρατικής οργάνωσης του ελληνικού δημόσιου σχολείου και της ελληνικής εκπαίδευσης, απόψεις για το σχολείο, την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό), αφετέρου της ιδιοσυστασίας κάθε σχολείου και της σχετικά αυτόνομης δράσης του (ιδιοσυστασιακά/διακριτικά του καθενός: ιδιογραφικά χαρακτηριστικά του σχολείου, αποκλίσεις στην αντιμετώπιση του ανθρώπινου παράγοντα, στην αξιοποίηση των ευκαιριών και στην εσωτερική στοχοθεσία) και αποκάλυψε τη μίξη κοινών και ιδοσυστασικών στοιχείων, ο μοναδικός συνδυασμός των οποίων προσδίδει την ιδιαιτερότητα της σύνθεσης κάθε σχολικής κουλτούρας. Σε μια προσέγγιση τυπολογικής κατάταξη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research is an attempt to map the culture of the Public School in Greece; it is an approach to types and orientations of the school culture based on the perspectives of the educators. It quested for elements of school culture that relate on the one hand to the functioning of the greek social and educational system (common in public schools: conception of bureaucratic organization of the greek public school and the greek education, views on the school, the education and the educator), on the other hand to the idiosyncrasy of each school and its relatively autonomous action (idiosyncratic/discreet of each: idiographic characteristics of the school, deviations in dealing with the human factor, in utilization of opportunities and in internal goal setting) and revealed the mixing of common and idiosyncratic elements, a unique combination of which gives the uniqueness of the composition of each school culture. In a typological classification approach, two main cultural orientations emerg ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51988
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51988
ND
51988
Εναλλακτικός τίτλος
The culture of the greek public school
Συγγραφέας
Λαλιώτη, Ευθυμία (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Κουτούζης Εμμανουήλ
Νικολάου Γεώργιος
Ιορδανίδης Γεώργιος
Φωτόπουλος Νικόλαος
Αναστασίου Σοφία
Ζάγκος Χρήστος
Τσιμπουκλή Άννα
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Σχολική κουλτούρα; Ελληνικό δημόσιο σχολείο; Κοινά και ιδιοσυστασιακά στοιχεία; Ανθρωποκεντρικός-ανοικτός και γραφειοκρατικός-κλειστός προσανατολισμός,; Ρόλος Διευθυντή/-ντριας Σχολείου; Απόψεις εκπαιδευτικών (Διευθυντών/-ντριών και Διδασκόντων/-ουσών)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)