Η επίδραση μίας παρέμβασης εικονικής πραγματικότητας πλήρους εμβύθισης στις αντιληπτικές ικανότητες παιδιών ηλικίας 8-10 ετών στην πετοσφαίριση

Περίληψη

Οι Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (ΕΦΑ) και οι προπονητές προσπαθούν να βρουν τις κατάλληλες μεθόδους, που να είναι ευχάριστες, δημοφιλείς και αποδοτικές ώστε να αναπτύξουν/ βελτιώσουν τις Αντιληπτικές Ικανότητες (ΑΙ) των αθλητών τους. Η Εικονική Πραγματικότητα Πλήρους Εμβύθισης αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να εξασκείται σε προκαθορισμένες και μεμονωμένες φάσεις στον αθλητισμό μέσα σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου της Θεωρίας Δυναμικών Συστημάτων (ΘΔΣ) προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση τριών διαφορετικών παρεμβατικών προγραμμάτων εξάσκησης στην ανάπτυξη/ βελτίωση των ΑΙ σε κορίτσια 8-10 ετών: ένα πρόγραμμα βασισμένο σε Πλήρη Εμβυθιστικά Εικονικά Περιβάλλοντα (ΠΕΕΠ), ένα πρόγραμμα με Τυπικές Δραστηριότητες (ΤΔ) στο γήπεδο και ένα μη δομημένο πρόγραμμα εξάσκησης. Επιπλέον, να αξιολογήσει την αυτό –παρουσία, την εμπειρία διάθεσης, την απόλαυση, τις στάσεις και τη μελλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Physical Education Scientists (PES) and coaches try to find the right methods, which are enjoyable, popular and effective in order to develop / improve the Perceptual Abilities of their athletes. Full immersive virtual reality is an innovative tool that enables the user to practice in predefined and individual phases in sports in a safe and controlled environment. The purpose of this research was to apply the theoretical framework of the Dynamic System Theory in order to examine the effect of three educational intervention training programs on the development / improvement of PA in girls 8-10 years: a program based on Full Immersive Virtual Environments (FIVE), a program with Typical Activities (TA) on the field and an unstructured training program. In addition to evaluate the self-presence, mood experience, enjoyment, attitudes and preference for future game play of children towards FIVE and TA in the post –test. A total of 48 volleyball players aged 8-10 (9.36 ± 0.77) participated in ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50953
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50953
ND
50953
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of a full immersed virtual reality intervention on the perceptual abilities of 8-10 years old children in volleyball
Συγγραφέας
Αμπράση, Ευαγγελία του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Βερναδάκης Νικόλαος
Αντωνίου Παναγιώτης
Ζέτου Ελένη
Μιχαλοπούλου Μαρία
Μπεμπέτσος Ευάγγελος
Τζέτζης Γεώργιος
Μπαρζούκα Καρολίνα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Φιλοξενία, Αναψυχή, Αθλητισμός και Τουρισμός
Λέξεις-κλειδιά
Εικονική πραγματικότητα; Αντιληπτικές ικανότητες; Πλήρης εμβύθιση; Θεωρία Δυναμικών Συστημάτων; Πετοσφαίριση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)