Ο ρόλος των ΜΜΕ στην διαχείριση κρίσεων

Περίληψη

Στη συγκεκριμένη διατριβή διερευνάται το ζήτημα του ρόλου των ΜΜΕ στις κρίσιμες καταστάσεις, σε καταστάσεις κινδύνου («Ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαχείριση των καταστροφικών κρίσεων»). Απώτερος στόχος είναι, μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, να διαφανεί το κατά πόσο επηρεάζουν τα ΜΜΕ την γνώση του κοινού, πόσο αντικειμενική και αληθής είναι η πληροφορία που μεταδίδουν. Για το σκοπό αυτό δομήθηκε ανάλογα η διατριβή αυτή. Έτσι, αρχικά και μετά από την εισαγωγή όπου γίνεται μία περιεκτική καταγραφή σχετικά με τη καταστροφική κρίση ως έννοια, ως προς τα χαρακτηριστικά της, τα είδη της και τις χρονικές φάσεις και τους τύπους της. Ακολούθως, στο δεύτερο κεφάλαιο μελετώνται οι νέες τάσεις της ανάπτυξης της διαχείρισης των κρίσεων, των καταστροφών και των κινδύνων. Έτσι, η εστίαση γίνεται στην έννοια του κινδύνου, τη ταξινόμησή του, της διαχείριση της κρίσης, τα μοντέλα και τις ισχύουσες θεωρίες της διαχείρισης της κρίσης.Το τρίτο κεφάλαιο μελετά το ρόλο των ΜΜΕ στο σύστημα διαχείρισης των κατασ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research is referred to the role of SMEs in critical situations, in risk situations ("The role of SMEs in managing disastrous crises"). The ultimate goal, through the bibliographic review, is to see whether SMEs influence the knowledge of the public, how objective and true the information they are transmitting is. For this purpose, this work was structured accordingly. Thus, initially and after the introduction, a comprehensive record of the catastrophic crisis is made as a concept, its characteristics, its species, its time phases and its types. Subsequently, the second chapter is related with new trends in crisis management, disaster and risk management. Thus, the focus is on the concept of risk, its classification, crisis management, models and the current theories of crisis management. The third chapter studies the role of SMEs in the disaster management system. In particular, this chapter includes bibliographic material ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50628
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50628
ND
50628
Εναλλακτικός τίτλος
The role of the media in disaster and crisis management
Συγγραφέας
Καλογιαννίδης, Σταύρος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
New Bulgarian University
Εξεταστική επιτροπή
Marinov Rusi
Stoitsova Tolya
Dermendzhieva Greta
Mavrodieva Ivanka
Peycheva Dobrinka
Rilski Neofit
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΜΜΕ και Επικοινωνίες ➨ Επιστήμη πληροφόρησης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση κρίσεων; Πληροφορία; Μέσα μαζικής επικοινωνίας
Χώρα
Βουλγαρία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)