Εκτίμηση ποιότητας καταγραφής της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των παρεμβάσεων στις ανασκοπήσεις συστηματικών ανασκοπήσεων με την ανάπτυξη νέων εργαλείων αξιολόγησης

Περίληψη

Στη βιοϊατρική βιβλιογραφία, οι ανασκοπήσεις συστηματικών ανασκοπήσεων (ΑΣΑ) έχουν γίνει πρόσφατα μια δημοφιλής προσέγγιση της τεκμηριωμένης σύνθεσης, όπου η μονάδα σύνθεσης είναι η συστηματική ανασκόπηση (ΣΑ). Τα αποτελέσματα από τις ΣΑ που περιλαμβάνονται σε μια ΑΣΑ μπορούν να παρουσιαστούν ακριβώς όπως αναφέρονται στις ΣΑ (ποιοτική σύνθεση) ή μπορούν να αναλυθούν εκ νέου χρησιμοποιώντας μετα-ανάλυση (ποσοτική σύνθεση). Οι ΑΣΑ μπορούν να παρέχουν πολύτιμη πληροφορία για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων από τους επαγγελματίες υγείας και να οδηγήσουν στην ενσωμάτωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πολιτική σχεδίασης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 1558 ΑΣΑ που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2000 και 2020, η βιβλιομετρική ανάλυση αποκάλυψε ερευνητικές τάσεις και τομείς ενδιαφέροντος αυτών των μελετών. Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε ότι οι δημοσιεύσεις αυξάνονταν ετησίως και η ονοματολογία τους δεν ήταν ενιαία (η πιο συχνή ορολογία στον τίτλο ήταν «ανασκόπηση συστηματικών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In biomedical literature, overviews of systematic reviews (OoSRs) have recently become a popular approach of evidence synthesis where the unit of synthesis is the systematic review (SR). The outcome data from SRs included in an OoSRs can be presented exactly as they are reported in the SRs (qualitative synthesis) or they can be re-analyzed using meta-analysis (quantitative synthesis). OoSRs can provide valuable information to support decision-making by healthcare professionals and to guide integration of research evidence in policy-making within a short timeframe. Using a sample of 1558 OoSRs published between 2000 and 2020, the bibliometric analysis revealed research trends and areas of interest about these studies. Particularly, we found that the publications have been increasing yearly and their nomenclature was not uniform (the most frequent label in the title was “overview of systematic reviews”). The largest number of papers and the most cited ones were published by corresponding ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/50515
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/50515
ND
50515
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of effectiveness and harms reporting in overviews of systematic reviews of interventions by developing new assessment tools
Συγγραφέας
Μπουγιούκας, Κωνσταντίνος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Χάιδιτς Άννα-Μπετίνα
Τσάπας Απόστολος
Ντζάνη Ευαγγελία
Δαρδαβέσης Θεόδωρος
Τυροδήμος Ηλίας
Σμυρνάκης Εμμανουήλ
Γουλής Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες ➨ Ιατρική, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Ανασκόπηση συστηματικών ανασκοπήσεων; Kατευθυντήριες oδηγίες πληρότητας καταγραφής; Εργαλείο αξιολόγησης PRIO-harms; Εργαλείο αξιολόγησης PRIO για περιλήψεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)