Διερεύνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών παραγόντων στην αποτελεσματική λειτουργία των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς παράγοντες που επηρεάζουν και ρυθμίζουν τη λειτουργία των 149 Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών (ΕΟΑ) οι οποίες έχουν συσταθεί παγκοσμίως. Συγκεκριμένα ερευνώνται: α) η συστηματική αποτίμηση της εύρυθμης ή μη λειτουργίας των ΕΟΑ β) το μοντέλο διακυβέρνησης αυτών γ) ο βαθμός αυτονομίας ή και εξάρτησής τους σε θέματα οργανωτικών πόρων δ) τα δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί για την επιτέλεση της αποστολής τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους ε) η συμβολή τόσο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής όσο και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας οι οποίοι αποτελούν κυρίαρχους οργανισμούς στο θεσμικό περιβάλλον των ΕΟΑ. Μελετήθηκε το μοντέλο διακυβέρνησης των ΕΟΑ, ενώ για την προσέγγιση ζητημάτων οργανωσιακής διακυβέρνησης χρησιμοποιήθηκαν η θεωρία των ενδιαφερόμενων μερών, η θεσμική θεωρία, η θεωρία της εξάρτησης από τους πόρους και οι δια-οργανωτικές σχέσεις. Πραγματοποιήθηκε αρχειακή έρευνα μαζί με ένα σύνολο διερευνητικών ημι- ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation focuses on the strategic and operational factors that influence and regulate the operation of the 149 National Olympic Academies (NOAs) that have been established worldwide. The followings are investigated: a) the systematic evaluation of the proper or non-proper functioning of the NOAs, b) the model of their governance, c) the degree of their autonomy and/or dependence on organizational resources, d) the networks that have been developed to fulfill their mission and the provided services, (e) the contribution of both the International Olympic Committee (IOC), and the International Olympic Academy (IOA), which are the dominant bodies in the institutional environment of the NOAs. The governance model of the NOAs was studied and along with the stakeholder theory, the institutional theory, the resource dependence theory and the inter-organizational relations, formed the theoretical framework of the research and were used to approach issues of organizational governance. I ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49638
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49638
ND
49638
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of strategies and procedural factors towards the effective operation of the National Olympic Academies
Συγγραφέας
Σαλέπη, Παρασκευή του Δημήτριος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Γεωργιάδης Κωνσταντίνος
Μουντάκης Κωνσταντίνος
Κριεμάδης Αθανάσιος
Δουβής Ιωάννης
Βρόντου Ουρανία
Παπαδημητρίου Δήμητρα
Κώστα Γεώργιος
Τραυλός Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διοικητική Επιστήμη και Επιχειρησιακή Έρευνα
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Επιστημονικοί τομείς της εκπαίδευσης
Λέξεις-κλειδιά
Διακυβέρνηση; Θεσμικό περιβάλλον; Εκπαίδευση; Διοίκηση; Στρατηγική; Πόροι
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.