Μελέτη των παθογόνων στελεχών της Escherichia coli ως πρωτογενών ή δευτερογενών μολυσματικών παραγόντων σε εμπορικά και πατρογονικά σμήνη ορνίθων ωοπαραγωγής

Περίληψη

Σκοποί της μελέτης μας ήταν 1) Να προσδιοριστούν οι επικρατέστερες οροομάδες στελεχών E.coli σε σμήνη αυγοπαραγωγικής κατεύθυνσης που εμφανίζουν αλλοιώσεις κολιβακίλλωσης στην ελληνική επικράτεια. 2) Να αξιολογηθεί η σημασία άλλων παθογόνων παραγόντων όπως τα μυκοπλάσματα (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae), ο ιός της λοιμώδους βρογχίτιδας και της λοιμώδους λαρυγγοτραχείτιδας ως προδιαθέτοντες παράγοντες για την εμφάνιση θνησιμότητας που οφείλεται στην κολιβακίλλωση. 3) Να διερευνηθεί η επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου, βιοασφάλειας ή και παραγόντων ζωοτεχνικής διαχείρισης στην εμφάνιση θνησιμότητας που οφείλεται στην κολιβακίλλωση. 4) Να συγκεντρωθούν δεδομένα για την μικροβιακή αντοχή των στελεχών της E.coli που θα απομονωθούν για διαφορετικές κατηγορίες αντιμικροβιακών ουσιών και να διερευνηθεί η ανθεκτικότητα στην κολιστίνη καθώς και η συσχέτιση αυτής με την παρουσία του γονιδίου mcr-1. 5) Να γίνει αποτίμηση του επιπέδου προστασίας που επιτυγχάνεται με τη χ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this study was: 1) to investigate the serotype prevalence of Avian Pathogenic Escherichia coli strains isolated from commercial layer and layer breeder flocks in Greece 2) to assess the significance of Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Infectious bronchitis virus (Coronavirus) and Infectious laryngotracheitis virus as predisposing factors in colibacillosis related mortality 3) to assess the interaction of non-infectious management and environmental risk factors and colibacillosis related mortality 4) to examine the antibiotic resistance patterns and investigate the colistin resistance mcr-1 presence in Avian Pathogenic Escherichia Coli strains isolated from commercial layer and layer breeder flocks demonstrating colibacillosis in Greece 5) to evaluate the protection conferred by different vaccination programs against colibacillosis, including an autogenous vaccine, after intratracheal experimental challenge in commercial layers at the beginning of laying period ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48987
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48987
ND
48987
Εναλλακτικός τίτλος
Study of avian pathogenic Escherichia coli as a primary or secondary infectious agent in commercial layers and layer breeder flocks
Συγγραφέας
Κούτσιανος, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Κίμων)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Κουτουλής Κωνσταντίνος
Αθανασίου Λαμπρινή
Μόσιαλος Δημήτριος
Πολυζοπούλου Ζωή
Παπατσίρος Βασίλειος
Τσιούρης Βασίλειος
Ιωαννίδης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική ➨ Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Κολιβακίλλωση; Όρνιθες αναπαραγωγής; Αυγοπαραγωγές όρνιθες; Προδιαθέτοντες παράγοντες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
228 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)