Ηγεσία εταιρικής διακυβέρνησης και επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α): διερεύνηση της συμβολής τους σε ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Περίληψη

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, που έλαβε χώρα στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας με μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις σε χώρες με λιγότερο ισχυρή οικονομία, όπως η Ελλάδα, κατέδειξε την ανάγκη τόσο για πιο συστηματική διακυβέρνηση στις επιχειρήσεις όσο και για αναπτυξιακές επενδύσεις σε καινοτομικές δράσεις. Ο προσανατολισμός και οι επενδύσεις στην έρευνα έχουν συνδεθεί με την οικονομική ανάπτυξη και σε προγενέστερες περιόδους και ειδικά μετά από σοβαρές κρίσεις με συνέπειες στην οικονομία. Πιο χαρακτηριστική περίοδος ήταν αυτή μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όπου για τρείς περίπου δεκαετίες είχαν αυξηθεί σημαντικά οι επενδύσεις στην Έρευνα και την Ανάπτυξη (Ε&Α). Ωστόσο όπως έχει αναφερθεί σε προγενέστερες έρευνες, η Ε&Α δεν συνδέεται απαραίτητα με την κερδοφορία των επιχειρήσεων, τουλάχιστον γραμμικά. Η συνέργεια της Ε&Α και άλλων στρατηγικών επιχειρηματικών λειτουργιών θα μπορούσε να συμβάλλει στην επιτυχία των επιχειρήσεων. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει τόσο τη σ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The global economic crisis, which took place at the end of the last decade with greater negative effects in countries with less strong economies, such as Greece, demonstrated the need for both more systematic corporate governance and development investment in innovative actions. Orientation and investment in research have been linked to economic growth in previous periods and especially after severe crises with consequences for the economy. The most typical period was after the World War II where for almost three decades investments in Research and Development (R&D) had increased significantly. However, as mentioned in previous research, R&D is not necessarily linked to business profitability, at least linearly. The synergy of R&D and other strategic business operations could contribute towards the success of businesses.The purpose of this dissertation is to examine both the contribution of research to corporate performance, especially in a time of economic crisis, and, in particular, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48611
ND
48611
Εναλλακτικός τίτλος
Corporate governance leadership and investments in research and development (R&D): investigation of their contribution in greek food and beverage firms in a period of economic crisis
Συγγραφέας
Παναγιωτακοπούλου, Κωνσταντίνα του Χρήστος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών. Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Μητούλα Ρόιδω
Καλδής Παναγιώτης
Ηρειώτης Νικόλαος
Θεοδωροπούλου Ελένη
Αρσένος Παναγιώτης
Καλαντώνης Πέτρος
Παπαγρηγορίου Αριστείδης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Εταιρική διακυβέρνηση; Έρευνα και ανάπτυξη; Ηγεσία; Αποδοτικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
198 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)