Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια και τα καινοτόμα προγράμματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Οι έννοιες της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είναι συνυφασμένες μεταξύ τους. Το όραμα της ενωμένης Ευρώπης, σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), έχει τις ρίζες του βαθιά στο ιστορικό παρελθόν της γηραιάς ηπείρου. Η ευρωπαϊκή σύγκλιση καταδεικνύει την απόφαση των κρατών της Ευρώπης να συνεργαστούν σε όλους τους τομείς. Η εκπαίδευση αποτελεί την κινητήρια δύναμη στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η ενωσιακή εκπαιδευτική πολιτική, σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας, υιοθετεί δράσεις και πρωτοβουλίες, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα αίσθημα «ανήκειν» σε όλους τους ευρωπαίους μαθητές. Σημαντικό εργαλείο, ώστε να αναπτύξουν οι μαθητές μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα εντός του ποικιλόμορφου ευρωπαϊκού πλαισίου, αποτελούν τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Η Ελλάδα, ως εταίρος, συμμετέχει ισότιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και ακολουθεί τις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Τα σχολικά εγχειρίδια και τα Ψηφιακά Αποθετήρια ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The concepts of Europe and the European Union (E.U.) are intertwined. The vision of the United Europe, today the European Union (E.U.), has its roots deep into the historical background of the European continent. The European convergence demonstrates the decision of the European countries to cooperate in all sectors. Education is the driving force in the process of the European integration. The union educational policy, respecting the subsidiarity principle, adopts actions and initiatives, in order to develop a sense of “belonging” to all European students. Important tools, so that the students develop a common European identity into the diverse European framework, are the European Educational Programmes. Greece, as a partner, participates equally in the European Union (E.U.) and follows the common European policies in all areas including education. The school textbooks and Learning Object Repository (LOR) Photodentro, as the main educational goods and means of ideology, but also the p ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48318
ND
48318
Εναλλακτικός τίτλος
The European Union (E.U.) through textbooks and innovative programs in primary education
Συγγραφέας
Βουρδόγλου, Δήμητρα του Ιωάννης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Εξεταστική επιτροπή
Μπάρος Βασίλειος
Κέκκερης Γεράσιμος
Κουγιουρούκη Μαρίνα
Δημάση Μαρία
Μάρκου Χριστίνα
Στεργίου Αμαρυλλίδα
Χατζηδήμου Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Σχολικά εγχειρίδια; Ευρωπαϊκή Ένωση; Καινοτόμα προγράμματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
4, xxii, 326 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.