Εξετάζοντας την αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση στους ηλεκτρονικούς φακέλους μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση ενός ηλεκτρονικού φακέλου μάθησης βασισμένου στην αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση για την προώθηση της ακαδημαϊκής ανάπτυξης

Περίληψη

Η πανταχού παρουσία της τεχνολογίας, η διείσδυση των κοινωνικών μέσων στην ακαδημαϊκή ζωή και το νέο σύνολο δεξιοτήτων φαίνεται να δημιουργούν νέες προκλήσεις για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ακαδημαϊκή επίδοση, την ευεξία και την ευημερία των ατόμων. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εκπαιδευόμενων που δυσκολεύονται τόσο ώστε να έχουν ισορροπία ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και την κοινωνική ζωή όσο και να ακολουθήσουν μια ομαλή μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επομένως να ενισχύσουν την ακαδημαϊκή τους απόδοση. Επιπροσθέτως, η χαμηλή επίδοση των εκπαιδευομένων αποκαλύπτει αδυναμίες σε πτυχές που αφορούν στη διαδικασία της μάθησης όπως είναι: γνωστικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές και κοινωνικές διαδικασίες. Η Αυτο-Ρυθμιζόμενη Μάθηση είναι μία δεξιότητα που έχει επίδραση στην ακαδημαϊκή απόδοση, την ευεξία, την ευημερία και τη δια-βίου μάθηση ωστόσο αποτελεί μία αχαρτογράφητη περιοχή για την πλειονότητα των εκπαιδευομένων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ερευνητικές μελέτες πρέπει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The ubiquitous presence of technology, the penetration of social media in academic life and the new landscape of skills seem to challenge Higher Education (HE) environments, academic achievement and individuals’ well-being. There are several examples of students who cannot find a balance between their academic and social life, thus they fail to follow a smooth transition into HE and advance their academic performance. Further, low achievement uncovers limitations on cognitive, affective, behavioral and social processes of learning.Self-Regulated Learning (SRL) competency has impact on academic performance, well-being and lifelong learning but constitutes an uncharted area for the majority of HE students. Research should explore the potential of designing effective interventions that encourage the use of SRL strategies through Technology-Enhanced Learning Environments (TELEs). Among TELEs, ePortfolio can be seen as a powerful tool that becomes popular in education. Acknowledging the fac ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48064
ND
48064
Εναλλακτικός τίτλος
Examining self-regulated learning through eportfolios in higher education: the case of an eportfolio based self-regulated learning (EPSRL) approach for advancing academic achievement
Συγγραφέας
Αλεξίου, Αικατερίνη του Ιωάννης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Παρασκευά Φωτεινή
Σάμψων Δημήτριος
Ρετάλης Συμεών
Μπότσαρη - Μακρή Ευανθία
Παπανικολάου Κυπαρισσία
Πουλυμενάκου Αγγελική
Μουρλάς Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση; Μοντέλα αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης; Αξιολόγηση αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης; Ηλεκτρονικός φάκελος; Μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Ακαδημαϊκή επίδοση; Τριτοβάθμια εκπαίδευση; Ακαδημαϊκή επίτευξη; Εκπαιδευτική παρέμβαση; Ικανοποίηση; Στοχοθεσία; Κίνητρο; Αυτο-αποτελεσματικότητα; Στρατηγικές μάθησης και μελέτης; Διαχείριση χρόνου; Συνεργατική μάθηση; Αναζήτηση βοήθειας; Προπτυχιακοί φοιτητές; Μεταπτυχιακοί φοιτητές; Αξιολόγηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
364 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.