Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους (1974-2014)

Περίληψη

Η διατριβή μελετά τη δυσκολία εφαρμογής πολιτικών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην ελληνική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Στόχος είναι η ανάλυση και ερμηνεία της διαχρονικής εκκρεμότητας που υφίσταται ο θεσμός εποπτείας και αξιολόγησης στην Ελλάδα και της αντίθεσης που συντηρεί αυτό το αδιέξοδο, μέσα από την αμφίδρομη σχέση της πολιτικής και των οργανωμένων συμφερόντων της δημόσιας εκπαίδευσης, Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε. Η μελέτη εξετάζει τις κλασικές (πλουραλισμός, κορπορατισμός, νεο-μαρξισμός, θεωρία των «ελίτ» και της ορθολογικής επιλογής) και σύγχρονες (δίκτυα πολιτικής, νεο-θεσμισμός) προσεγγίσεις της πολιτικής κοινωνιολογίαςγια το ρόλο των ομάδων συμφερόντων στη διαμόρφωση και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών. Αναλύει τις πολιτικές εποπτείας και αξιολόγησης που ασκήθηκαν από το κράτος κατά το διάστημα 1974-2014 σε σχέση με τις ευρύτερες κοινωνικές, πολιτικές, και ιστορικές εξελίξεις και εξετάζει την ελληνική περίπτωση του κορπορατισμού. Με βάση την ιστορικό-συγκρι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis studies the difficulty of implementing evaluation policies in Greek primary and secondary public education system. The aim is to analyze and interpret the long-standing pendulum that exists in the institution of supervision and evaluation in Greece and the opposition that maintains this impasse, through the two-way relationship between state policy and organized interests of public education, DOE, OLME. The study examines the classical (pluralism, corporatism, neo-Marxism, elite theory and rational choice theory) and the contemporary (political networks, neo-institutionalism) approaches of political sociology for the influence of interest groups in public policy formulation and implementation. It analyzes the supervision and evaluation policies pursued by the state during 1974-2014 in relation to the broader social, political and historical developments and it studies the Greek case of corporatism. Based on the historical-comparative method and the Grounded Theory, the resea ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48004
ND
48004
Εναλλακτικός τίτλος
Teachers' trade unions and teacher evaluation system (1974-2014)
Συγγραφέας
Κολυμπάρη, Σουλτάνα του Θωμάς
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης
Γκότοβος Αθανάσιος
Ζαμπέτα Παρασκευή
Μπρούζος Ανδρέας
Μπενινκάζα Λουτσιάνα
Σιάκαρης Κωνσταντίνος
Ζάγκος Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτική πολιτική; Ομάδες συμφερόντων; Συνδικάτα εκπαιδευτκών; ΔΟΕ; ΟΛΜΕ; Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου; Πολιτική κοινωνιολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
4, xx, 450 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)