Οι μελλοντικές τάσεις στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών: έρευνα πεδίου με τη μέθοδο Delphi

Περίληψη

Στο διεθνές συγκείμενο ο όρος Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αφορά στη συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού στον οποίο επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι που απορρέουν τόσο από το ιδεώδες της Αγωγής, όσο και από τις ανάγκες ένταξης των εκπαιδευομένων στο εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας του σχολείου, αντανακλά τις ιδιαιτερότητές του και την κουλτούρα που αναπτύσσει, θέτοντας ως στόχο τόσο τη διερεύνηση τρόπων βελτίωσης της ίδιας της σχολικής μονάδας, όσο και την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.Στο διεθνές συγκείμενο η Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι μια κοινή, συχνά υποχρεωτική πρακτική στα σχολεία. Τα παραδοσιακά προγράμματα και οι πρακτικές της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ωστόσο, βασίζονται σε περιορισμένες ή αντικρουόμενες αντιλήψεις για τη διδασκαλία και, συχνά, χαρακτηρίζονται από ασάφεια, έλλειψη υποστήριξης και ανεπαρκή ανατροφοδότηση. Για τους προαναφερθέντες λόγου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The term evaluation of educational work is the systematic process of checking the extent to which educational objectives are achieved under both the ideal of education and the integration needs of learners in a specific sociocultural and educational context. Self-evaluation is an integral part of everyday life of the school, reflecting the peculiarities and culture developed, targeting in exploring ways to improve school itself and upgrading the quality of education. Teacher Evaluation is a common, often a mandatory practice in schools. Traditional programs and teacher evaluation practices, however, are based on limited or conflicting perceptions about teaching and are often characterized by uncertainty, lack of support and inadequate feedback. For the above mentioned reasons it is necessary to create a credible and reliable tank of views, thoughts and ideas coming from the experts in the field for the future development of Educational Evaluation as well as to create forecasts about po ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45761
ND
45761
Εναλλακτικός τίτλος
Future trends in the evaluation of educational work and teachers: field research with the Delphi method
Συγγραφέας
Γκελαμέρης, Δημήτριος Βασίλειος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Λαζαρίδου Αγγελική
Κουτούζης Εμμανουήλ
Ιορδανίδης Γεώργιος
Γκόβαρης Χρήστος
Καλδή Σταυρούλα
Χανιωτάκης Νικόλαος
Ρουσσάκης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτική αξιολόγηση; Αξιολόγηση εκπαιδευτικών; Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
360 σ., πιν., σχημ., γραφ.