Η εξέλιξη των σχολικών εγχειριδίων στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών της Α’ γυμνασίου

Περίληψη

Στην παρούσα διατριβή ερευνάται η εξέλιξη των σχολικών εγχειριδίων του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών μέσω των κριτηρίων ορθότητάς τους. Αναλυτικότερα, σχεδιάστηκε και διαμορφώθηκε ένα πίνακας 45 κριτηρίων για τη διάκριση και τη διερεύνησή τους στα σχολικά εγχειρίδια των Αρχαίων Ελληνικών της Α’ Γυμνασίου που έχουν εκδοθεί από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους έως σήμερα. Όσον αφορά στο θεωρητικό πλαίσιο, προσδιορίζονται έννοιες και θεματικές, όπως το σχολικό εγχειρίδιο και οι λειτουργίες του, το Αναλυτικό Πρόγραμμα και η ιστορία της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Κατόπιν, παρουσιάζεται η εξέλιξη της ιστορίας του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών, αλλά και οι διεθνείς και ελληνικοί κατάλογοι κριτηρίων ορθότητας των σχολικών εγχειριδίων. Ως προς τη μεθοδολογία, επιλέχθηκε η αρχειακή έρευνα, και πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση τεκμηρίων, η οποία βασίζεται σε υπάρχοντα δεδομένα, όπως σχολικά εγχειρίδια, Φύλλα της Ελληνικής Κυβέρνησης και περιοδικά. Τα αρχεία και τα τεκμήρια για την έρευνα της διατ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis examines the development of Ancient Greek textbooks based on their evaluation criteria. More specifically, a table including 45 criteria was designed and formulated in order to categorize and explore the textbooks of Ancient Greek of the first grade of high school issued from the establishment of the constitution of the modern Greek state to date. Regarding to the theoretical framework, concepts and themes are identified, such as the school textbook and its functions, the curriculum and the historical evolution of Greek education. Then, the evolution of the history of the lesson in Ancient Greek is presented, as well as the international and Greek lists of criteria based on which school textbooks are evaluated. In terms of methodology, archival research was selected, and in particular, documentary analysis was conducted based on existing data such as school textbooks, Greek Government Sheets and journals. The research archives were identified and collected by a) the Museum ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47909
ND
47909
Εναλλακτικός τίτλος
The evolution of ancient greek textbooks of the first grade of high school
Συγγραφέας
Ντίνου, Βερονίκη του Ιωάννης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Φουντοπούλου Μαρία - Ζωή
Παπαθωμάς Αμφιλόχιος
Βρεττός Ιωάννης
Μιχάλης Αθανάσιος
Βέρδης Αθανάσιος
Φωτεινός Δημήτριος
Καλαμάκης Διονύσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Σχολικό εγχειρίδιο; Αναλυτικό πρόγραμμα; Ιστορία της εκπαίδευσης; Αρχαία ελληνικά; Αξιολόγηση; Κριτήρια ορθότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
268 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)