Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος μαθητών/τριών με αναπηρίες στην προσχολική εκπαίδευση: μια πολυμεθοδολογική ερευνητική προσέγγιση του ρόλου και της σημασίας του στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης

Περίληψη

Τα θεσμικά κείμενα και οι διεθνείς διακηρύξεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNESCO, 2007) και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020 (European Commission, 2013) στοχεύουν στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής που προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών συμμετοχής, μάθησης και εκπαίδευσης για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αναπηρία ως θεμελιώδη αρχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, στενά συνδεδεμένη με την εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία είναι η εφαρμογή του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Ε.Π.) που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες και πρακτικές προκειμένου να παρασχεθούν η κατάλληλη εκπαίδευση στο πλαίσιο του σχολείου και οι απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες εντός και εκτός σχολείου που προβλέπονται από την πολιτεία. Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα εφαρμογής του για την πρόοδο και εξέλιξη των εν λόγω μαθητών/τριών, ολοένα και περισσότερες χώρες, διεθνώς ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The institutional texts and international declarations of the United Nations (UNESCO, 2007) and the European Disability Strategy 2010-2020 (European Commission, 2013) aim at defining an educational policy that promotes social justice and the creation of equal opportunities for the participation, learning and education for all students, including those with disabilities as inalienable right and fundamental principle of human rights. According to international bibliography, the implementation of Individualised Educational Programme (IEP), closely related to the education of children with disability, includes all those processes and practices that can provide the appropriate education within the school context and the necessary support services in and out of school that are delivered by the state. More and more countries, recognising the importance of its employment for the development of those students, have authorised its implementation. However, the current institutional arrangements, ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2024)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47645
ND
47645
Εναλλακτικός τίτλος
Designing and implementing individualised educational programmes for students with disabilities of pre-school education: a multi-methodological research approach in the context of special and inclusive education
Συγγραφέας
Γελαστοπούλου, Μαρία του Αναστάσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Ντεροπούλου - Ντέρου Ευδοξία
Τσάφος Βασίλειος
Σφυρόερα Μαρία
Παπαδοπούλου Καλλιρρόη
Βλάχου Αναστασία
Φύσσα Αριστέα
Μπονώτη Φωτεινή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα; Ενταξιακή εκπαίδευση; Προσχολική εκπαίδευση; Νήπια με αναπηρίες; Διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσέγγιση; Προσωποποιημένη μάθηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
965 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.