Η επίδραση της μεταμόσχευσης νεφρού από ζώντες και αποβιώσαντες δότες σε καθιερωμένους και νεότερους βιοδείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου

Περίληψη

Σκοπός: Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κύρια αιτία θνητότητας μετά από μεταμόσχευση νεφρού. Στην πρώιμη μεταμοσχευτική περίοδο ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος, ειδικά στους λήπτες μοσχευμάτων από αποβιώσαντα δότη συγκριτικά με αυτούς από ζώντα δότη. Υλικό & Μέθοδος: Πρόκειται για προοπτική μελέτη παρακολούθησης της Proprotein convertase subtilisin/kexintype 9 (PCSK9), ενός πρόσφατα αναγνωρισμένου βιοδείκτη καρδιαγγειακού κινδύνου και της Ιντερλευκίνης (IL)-6, ενός βιοδείκτη φλεγμονής, στην πρώιμη μεταμοσχευτική περίοδο. Συνολικά στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 83 ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου. Δέκα από αυτούς παρέμειναν στο μητρώο αναμονής για μεταμόσχευση και χρησίμευσαν σαν ομάδα ελέγχου, ενώ εβδομήντα τρεις ασθενείς υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση νεφρού, οι μισοί περίπου από ζώντα και οι υπόλοιποι από αποβιώσαντα δότη. Οι τιμές της PCSK9 και της IL-6 αξιολογήθηκαν πριν από τη μεταμόσχευση (ημέρα 0), 1 μήνα και 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση νεφρού. Αποτελέσματα: Υπήρξ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background. Cardiovascular disease remains the leading cause of death after kidney transplantation. Notably, cardiovascular risk is increased in the early post-transplant period, especially in kidney transplant recipients from deceased compared to those of living donors.Methods. In this prospective study we evaluated proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9), a newly recognized biomarker of cardiovascular risk and interleukin (IL)-6, a biomarker of inflammation, in the early post-transplant period. A total of eighty-three (83) patients with end-stage renal disease (ESRD) were enrolled. Ten out of them remained on the waiting-list and served as control group. Seventy-three patients were transplanted, half of them from a living and the others from a deceased donor. PCSK9 and IL-6 were assessed pre-transplantation (day 0), at 1 month and at 6 months post-transplantation. Results. We observed an increase in PCSK9 levels after transplantation that persisted for 6 months (p<0.001 ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47140
ND
47140
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of kidney transplantation from living and deceased-donors to conventional and novel biomarkers of cardiovascular disease
Συγγραφέας
Μελεξοπούλου, Χριστίνα Αθανάσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Κλινική Νεφρολογική Λαϊκού Νοσοκομείου
Εξεταστική επιτροπή
Μπολέτης Ιωάννης
Τούσουλης Δημήτριος
Σιάσος Γεράσιμος
Βλαχάκος Δημήτριος
Φιλιππάτος Γεράσιμος
Τσιούφης Κωνσταντίνος
Μαρινάκη Σμαραγδή
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Μεταμόσχευση νεφρού; PCSK9; C-αντιδρώσα πρωτεΐνη; Ιντερλευκίνη-6; Καθυστερημένη λειτουργία μοσχεύματος; Φλεγμονή; Βιοδείκτες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
123 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.