Τα υπερκινητικά παιδιά στην προσχολική εκπαίδευση: ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων μουσειοπαιδαγωγικής ως διαδικασία μιας εναλλακτικής κοινωνικοποίησης των παιδιών με ΔΕΠ-Υ στο νηπιαγωγείο

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή ανήκει στο επιστημονικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα, αφορά στους τρόπους προώθησης και ανάπτυξης της ικανότητάς τους για σχολική, κοινωνική και κοινωνικοποιητική ενσωμάτωσή μαθητών και μαθητριών προσχολικής ηλικίας με ΔΕΠ-Υ μέσω της μουσειακής αγωγής και μάθησης με την παράλληλη χρήση του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη βασίζεται σε τρεις άξονες ανάλυσης και ερμηνείας: ο πρώτος άξονας αναφέρεται στην ομάδα των μαθητών/τριών προσχολικής ηλικίας που χαρακτηρίζονται ως 'υπερβολικά άτακτη', ατίθαση και υπερκινητική, είναι δηλαδή η ομάδα παιδιών φαίνεται να να μη γνωρίζουν τι ακριβώς θέλουν και μάλιστα συνεχώς εναλλάσσουν τη μία ενασχόληση με την άλλη. Ο δεύτερος άξονας στον οποίο βασίζεται η διδακτορική μας διατριβή αφορά την λεγόμενη εναλλακτική εκπαίδευση, «μη τυπική εκπαίδευση», όπως είναι π.χ. τα μουσεία εκπαίδευσης και γενικά οι χώροι εκτός του σχολείου, οι οποίοι μπορούν σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία να αποτελέσου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis belongs to the field of Special Education and, in particular, it deals with various ways envisioned to promote and develop the potential of preschool pupils diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) through school and social integration and with the aid of "Museum education and learning" while using the Internet. Specifically, the present study is based on three axes of analysis and interpretation: the first axis refers to the group of pupils/preschoolers who are characterized as overly disordered, disobedient and hyperactive. Kids in this group do not seem to know exactly what they want and, in fact, are constantly alternating between one activity and another. The second axis on which this doctoral thesis is based is the so-called alternative or "non-traditional" education, such as: educational museums and generally out-of-school locations, which, according to modern literature, can be important and effec-tive carriers of the school and social dev ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47093
ND
47093
Εναλλακτικός τίτλος
Hyperactive children in preschool education: development of museum pedagogy educational programs as a process of an alternative socialization of children with ADHD in kindergarten
Συγγραφέας
Ζαφειροπούλου, Αδαμαντία του Λουκάς
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κυπριωτάκη Μαρία
Καλογιαννάκη Πελαγία
Ζαράνης Νικόλαος
Κουρκούτας Ηλίας
Χουρδάκης Αντώνιος
Ελευθεράκης Θεόδωρος
Ιβρίντελη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
ΔΕΠ-Υ; Μουσειακό πρόγραμμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
546 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.