Μουσείο και μάθηση ενηλίκων στην Ελλάδα: συμβολή στην προώθηση της τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης ενηλίκων στα μουσεία

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να εξετάσει τη δυνατότητα του σύγχρονου μουσείου να καταστεί φορέας μάθησης ενηλίκων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ευρύτερων μαθησιακών δράσεων στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής και επικοινωνιακής μουσειακής πολιτικής με στόχευση στο ενήλικο κοινό. Τα δεδομένα προέκυψαν από ποιοτική έρευνα μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων στελεχών ελληνικών μουσείων. Αρχικά, επιχειρείται η εννοιολογική οριοθέτηση και η παρουσίαση αλληλοσυσχετίσεων του τρίπτυχου «Μουσείο – Μάθηση – Ενήλικος». Παρουσιάζονται μαθησιακές θεωρίες και ειδικότερα θεωρίες μάθησης ενηλίκων και διερευνάται η δυνατότητα της δημιουργικής εφαρμογής τους στη μάθηση ενηλίκων στον μουσειακό χώρο. Μέσω βιβλιογραφικών αναφορών αναδεικνύονται στοιχεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των νέων τεχνολογιών σε σχέση με τη μάθηση στο μουσείο. Κατά την ανάλυση δεδομένων ερευνάται η κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με την ύπαρξη δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων τυπικής εκπαίδευσης, μη τυπικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this Ph.D. thesis is to examine the potential of a modern museum to function as an administrator of adult learning through educational programs and learning activities in the context of an educational and communicative museum policy aimed at adult visitors. The data were collected from qualitative research through semi-structured interviews with executives of Greek museums. Initially, there is attempted a definition and presentation of the interrelationships among the concepts “Museum - Learning – Adult”. Learning theories, particularly adult learning theories, are also presented and explored in how they are creatively applied in adult learning activities in museums. The elements of distance education and new applied technologies, in the context of learning in museums, are also highlighted through bibliographic references. Through data analysis, it is assessed the situation in Greek museums regarding the organization of activities and educational programs of formal educa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52958
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52958
ND
52958
Εναλλακτικός τίτλος
Museum and learning of adults in Greece: contribution to the promotion of formal, non-formal education, and informal adult learning in museums
Συγγραφέας
Σαραντίδης, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαϊωάννου Γεώργιος
Παγγέ Πολυξένη
Λιοναράκης Αντώνιος
Παππάς Θεόδωρος
Βλίζος Σταύρος
Καλεσοπούλου Δέσποινα
Διονυσίου Ζωή
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Πολιτιστική διαχείριση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Λέξεις-κλειδιά
Μάθηση ενηλίκων στο μουσείο; Μουσειακές δράσεις ενηλίκων; Εκπαιδευτικά προγράμματα; Διά βίου μάθηση; Τυπική εκπαίδευση; Μη τυπική εκπαίδευση; Άτυπη μάθηση; Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας; Μετασχηματίζουσα μάθηση; Εξ αποστάσεως μάθηση; Ψηφιακές τεχνολογίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)