Διερεύνηση της ανάπτυξης, καθώς και ανατομικο-φυσιολογικών παραμέτρων ξηροφυτικών αρωματικών - φαρμακευτικών ειδών της μεσογειακής χλωρίδας, υπό την επίδραση υδατικής καταπόνησης και διαφορετικών ειδών υποστρώματος, σε αστικό φυτοδώμα

Περίληψη

Τα φυτοδώματα, μέσω της καλλιέργειας ιθαγενών φυτών, συνεισφέρουν στην αύξηση της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων σε αστικές περιοχές. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η ανάπτυξη, καθώς και ανατομικο-φυσιολογικές παράμετροι ξηροφυτικών, αρωματικών - φαρμακευτικών ειδών της Μεσογειακής χλωρίδας, υπό την επίδραση υδατικής καταπόνησης και διαφορετικών ειδών υποστρώματος, σε αστικό φυτοδώμα. Έρριζα μοσχεύματα των φυτικών ειδών Convolvulus cneorum L., Origanum dictamnus L., Sideritis athoa L., Atriplex halimus L., Asteriscus maritimus (L.) Greuter και Lomelosia cretica (L.) Greuter & Burdet, φυτεύτηκαν σε πειραματικά τεμάχια, με υποδομή φυτοδώματος (στρώμα συγκράτησης του νερού και προστασίας της μόνωσης, αποστραγγιστικό στοιχείο και διηθητικό φύλλο), σε ένα πλήρως εκτεθειμένο δώμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χρησιμοποιήθηκαν δύο υποστρώματα ανάπτυξης, ήτοι κομπόστα στέμφυλων (ΚΣ): περλίτης (Π): έδαφος (Ε): ελαφρόπετρα (ΕΛ) (3:3:2:2, v/v) ή ΚΣ:Π:ΕΛ, 3:3:4, v/v, με βάθος 10 cm. Κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Green roofs contribute to increasing biodiversity and habitats in urban areas, by cultivating native plants on them. This study investigated the growth and anatomic-physiological parameters of aromatic - medicinal species of the Mediterranean flora under the effect of water stress and different types of substrate, on a green roof. Rooted cuttings of the plant species Convolvulus cneorum L., Origanum dictamnus L., Sideritis athoa L., Atriplex halimus L., Asteriscus maritimus(L.) Greuter and Lomelosia cretica (L.) Greuter & Burdet, were planted in experimental modules with a green roof infrastructure (substrate moisture retention and protection of the insulation mat, drainage element, and filter sheet) on a fully exposed flat roof at the Agricultural University of Athens. Two types of substrate, 10 cm deep, were used, one with soil, i.e. grape marc compost: perlite: soil: pumice (3:3:2:2, v/v) and a lighter one, without soil, i.e. grape marc compost: perlite: pumice (3:3:4, v/v). Two irr ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46974
ND
46974
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of growth, as well as anatomic-physiological parameters of aromatic xerophytes - medicinal species of the mediterranean flora, under water stress and different substrate types, on an urban green roof
Συγγραφέας
Τασούλα, Λαμπρινή Σπυρίδων
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών των Φυτών. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Τομέας Κηπευτικών Καλλιεργειών Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Εξεταστική επιτροπή
Παπαφωτίου Μαρία
Κάργας Γεώργιος
Λιακόπουλος Γεώργιος
Παναγιώτης Νεκτάριος
Ακουμιανάκη Αναστασία
Παρασκευοπούλου Αγγελική
Μπιλάλης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Κονβόλβουλος; Δίκταμος; Σιδερίτης; Αλιμιά; Αστερίσκος; Λομελόζια; Ταρατσόκηπος; Μεσογειακό αυτοφυές φυτό; Βάρος υποστρώματος; Κόμποστ στεμφύλων; Έδαφος; Ελαφρόπετρα; Περλίτης; Στοματική αντίσταση; Φωτοχημική ικανότητα; Αρωματικά φυτά; Φαρμακευτικά φυτά; Αποδοτικότητα χρήσης νερού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
394 σ., εικ., πιν., γραφ.