Μελέτη ανάπτυξης αποδόσεων και τεχνολογικών χαρακτηριστικών ρίγανης (Origanum heracleoticum = O. vilgare ssp hirtum) σε διαφορετικά επίπεδα αζώτου

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η επίδραση της ανόργανσης αζωτούχου λίπανσης με νιτρική αμμωνία (34,5-0-0) σε ποσότητες 0, 4, 8, 12Kg N/στρ., στα φυτικά χαρακτηριστικά, στην απόδοση και στη συγκέντρωση αιθέριου ελαίου σε φυτά ρίγανης (Origanum vulgare ssp. hirtum) όπως επίσης και σύνθεση του αιθέριου ελαίου. Το πείραμα επαναλήφθηκε για 3 (τρεις) καλλιεργητικές περιόδους (2001-2002-2003). Το 2002 και 2003 μόνο, έγινε απόσταξη φύλλων και ταξιανθιών και ανάλυση των αιθερίων ελαίων με αεριοχρωματογραφία/φασματομετρία μάζας (GC/MS). To κύριο συστατικό ήταν η καρβακρόλη. Η αζωτούχος λίπανση φάνηκε να αυξάνει σημαντικά τη βιοσύνθεσή της. Από μετρήσεις που έγιναν παρατηρήθηκε ότι όταν προστέθηκαν στο έδαφος 8Kg N/στρ. η βιομάζα, ο δείκτης φυλλώματος (LAT), το ξηρό βάρος των φύλλων/φυλλική επιφάνεια, το ξηρό βάρος των ριζών και η παραγωγή αιθερίου ελαίου αυξήθηκαν σημαντικά. Επίσης από μετρήσεις που έγιναν την τρίτη καλλιεργητική περίοδο φάνηκε ότι η προσθήκη 12Kg N/στρ. αύξησε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of the present work is to examine the effects of inorganic nitrogen fertilization with ammonium nitrate (34,5-0-0), at rates of 0, 4, 8, 12Kg nitrogen/1000m², on plant characteristics, yield and concentration of essential oils of oregano plants (Origanum vulgare ssp. hirtum) as well as the composition of essential oils. The experiment was carried out during three cultivation periods (2001-2002-2003). In 2002 and 2003 leaves and flowers were distilled and the essential oils were analyzed by gas chromatography-mass spectroscopy (GC-MS). The main component was carvacrol. Nitrogen fertilization seemed to increase significantly the biosynthesis of carvacrol. Measurements showed that when 8Kg N/1000m² were added to the soil, plant biomass, leaf area under (LAI), dry weight of leaves/unit leaf area, dry weight of roots and essential oil yield, increased considerably. Measurements carried out after the last harvest showed that when 12Kg N/1000m² were added to the soil the value o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22041
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22041
ND
22041
Εναλλακτικός τίτλος
A study of growth yield and qualitative characteristics of the oregano (Oreganum heracleoticum = O. vulgare ssp hirtum) grop under different levels of nitrogen fertilization
Συγγραφέας
Σωτηροπούλου, Δήμητρα-Ευτέρπη (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής. Εργαστήριο Γεωργίας
Εξεταστική επιτροπή
Καραμάνος Ανδρέας
Ευθυμιάδης Παναγιώτης
Αυγουλάς Χρήστος
Πολυσίου Μόσχος
Κίντζιος Σπυρίδων
Θάνος Κωνσταντίνος
Γεωργίου Κυριάκος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Ανόργανος αζωτούχος λίπανση; Ρίγανη ηρακλειωτική; Αιθέρια έλαια; Σύσταση αιθέριων ελαίων; Αεριοχρωματογραφία; Φασματομετρία μαζών; Κλιματικές συνθήκες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
289 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)