Η αξιολόγηση της συμμετοχής των γονέων στην προσχολική εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο γραμματισμό και στη φυσική δραστηριότητα

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αξιολόγησε την επίδραση μιας παρέμβασης συνεργασίας σχολείου και οικογένειας στα μαθησιακά αποτελέσματα των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Οι γονείς κλήθηκαν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών τους και μέσα από στοχευμένες δράσεις, να γίνουν φορείς αλλαγών στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Συνολικά 198 γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία, βοηθώντας ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκαν, και με τη στάση τους απέναντι στη συνεργασία με το σχολείο, στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων. Οι γονείς έμαθαν χρησιμές πρακτικές που έπρεπε να εφαρμόσουν μόνοι τους στο σπίτι. Αρχικά, με έναν μη-εντατικό τρόπο (σημειώματα) οι γονείς εφάρμοσαν πρακτικές που είχαν να κάνουν με την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας στην προσχολική ηλικία. Στη συνέχεια, με έναν πιο εντατικό τρόπο (συναντήσεις), αλλά και ένα μη-εντατικό (σημειώματα) οι γονείς εφάρμοσαν πρακτικές ανάγνωσης ιστοριών. Οι επιδράσεις της γονικής συνεργασίας αποτυπώθη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research evaluated the effect of a family engangement program at learning achievements of preschool aged children. Parents were offered to take an active role at their children’s education and through specific and targeded actions they would become vehicles of change into their home environment. 198 parents of preschool aged children in total, took part in the research process and depending the research group or their additute towards family engagement they allowed us valuable conclutions.Parents learned practices they could use at home. Initially in a non-intensive way (notes) parents used practices in order to improve physical activity levels in preschool children. Then, in an intensive way (workshop meetings), parents used storybook reading techniques. The effects of parental engagement were captured on children’s learning achievements. Children were assessed on motor and emergent literacy development, before and after the beginning of the research, while the influence of moto ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46749
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46749
ND
46749
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of parental participation in preschool education in order to increase learning outcomes in physical activity and emergent literacy
Συγγραφέας
Νικολουδάκη, Ελένη του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Γραμματικόπουλος Βασίλειος
Μανωλίτσης Γεώργιος
Τρούλη Καλλιόπη
Χλαπάνα Ελισάβετ
Κρέζα Μαρία
Λιναρδάκης Μιχαήλ
Καμπάς Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Γονική συμμετοχή; Γονική συνεργασία; Φυσική δραστηριότητα; Αναδυόμενος γραμματισμός; Ανάγνωση ιστοριών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
364 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)