Η χρήση δεδομένων εναλλακτικής - αυθεντικής αξιολόγησης των μικρών παιδιών στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο νηπιαγωγείο

Περίληψη

Οι νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις και οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση νέων τρόπων και μεθόδων αξιολόγησης των παιδιών στο πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης, εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους στη διαμόρφωση και υιοθέτηση ενός πλαισίου «αυθεντικής αξιολόγησης». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της εφαρμογής ενός εργαλείου αυθεντικής αξιολόγησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, το οποίο συνάδει με τις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, η διερεύνηση του τρόπου σύνδεσης των δεδομένων αξιολόγησης, που προκύπτουν από τη χρήση του, στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό αλλά και η αποτύπωση των απόψεων, των στάσεων και της ευρύτερης ανταπόκρισης των γονέων στη διαδικασία της αξιολόγησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η συγκεκριμένη έρευνα, μέσα από την ποιοτική μεθοδολογία, αξιοποιεί την έρευνα δράσης και τη μελέτη περίπτωσης, ως κατάλληλες για το σκοπό και τους στόχους της ερευνητικές μεθόδους. Η έρευνα διήρκεσε ένα χρόνο ενώ τα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

New pedagogical perceptions and modern learning theories put particular emphasis on the use of new ways and methods of assessing children in preschool education, focusing their attention on shaping and adopting a framework of "authentic assessment". Within this framework, the aim of this PhD thesis is to study the implementation of an assessment tool in preschool children, which is consistent with the alternative forms of assessment, to investigate the way in which the assessment data are linked with the educational design, but also to state the views, attitudes and broader responses of parents in the assessment process of preschool children. This research, through qualitative methodology, exploits action research and case study, as appropriate research methods to its purpose and objectives. The research lasted for one year while its research tools were the assessment tool Work Sampling System, semi-structured interviews with parents, the parents' questionnaire, children's observation ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46748
ND
46748
Εναλλακτικός τίτλος
The use of assessment data to an alternative-authentic evaluation of preschool children when deciding upon the educational planning
Συγγραφέας
Πέκης, Αναστάσιος του Ηλίας
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Γουργιώτου Ευθυμία
Οικονομίδης Βασίλειος
Σακελλαρίου Μαρία
Αυγητίδου Σοφία
Μιχαλοπούλου Αικατερίνη
Ελευθεράκης Θεόδωρος
Αμπαρτζάκη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εναλλακτική-αυθεντική αξιολόγηση; Λήψη αποφάσεων; Εκπαιδευτικός σχεδιασμός; Ανατροφοδότηση; Αναστοχασμός; Γονείς; Προσχολική εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
823 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.