Ο ρόλος του ηγετικού στυλ στην ψυχολογική ενδυνάμωση των εργαζόμενων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και η σχέση της με την επαγγελματική ικανοποίηση και την οργανωτική δέσμευση

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των στυλ ηγεσίας των μάνατζερ των αθλητικών τμημάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην ψυχολογική ενδυνάμωση των εργαζόμενων στα τμήματα αυτά. Δευτερεύων σκοπός ήταν η διερεύνηση της σχέσης της ψυχολογικής ενδυνάμωσης των εργαζόμενων με την επαγγελματική τους ικανοποίηση και την οργανωτική τους δέσμευση. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 30 μάνατζερ και 247 υφιστάμενοί τους που εργάζονταν σε αθλητικά τμήματα Δήμων της Ανατολικής, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν αυτή των ερωτηματολογίων και χρησιμοποιήθηκαν: α) το Πολυπαραγοντικό Ερωτηματολόγιο Ηγεσίας (Bass & Avolio, 1997), β) η Κλίμακα Ψυχολογικής Ενδυνάμωσης (Spreitzer, 1995), γ) το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967) και δ) η Κλίμακα Οργανωτικής Δέσμευσης (Meyer & Allen, 1997). Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν: α) η ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης, β) ο παρα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present study was to investigate the impact of managers’ leadership styles on employees’ psychological empowerment, in the context of sports departments, of Greek local municipalities. A secondary aim was to investigate the impact of the employees΄ psychological empowerment on their job satisfaction and their organizational commitment. The sample of the research was 30 managers and 247 employees of sports departments of Greek municipalities of Eastern, Central and Western Macedonia. The questionnaires employed in the present study were: a) the Multifactor Leadership Questionnaire (Bass & Avolio, 1997), b) the Scale of Psychological Empowerment (Spreitzer, 1995), c) the Questionnaire of Job Satisfaction (Weiss, Dawis, England & Lofquist, 1967) and d) the Scale of the Organizational Commitment (Meyer & Allen, 1997). Linear regression and Pearson’s rank correlation was applied for the dimensions that fulfilled the Test of Normality, whereas Spearman correlation was applied ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46617
ND
46617
Εναλλακτικός τίτλος
The role of leadership in the psychological empowerment of employees of the local municipalities and its relation with their job satisfaction and their organizational commitment
Συγγραφέας
Τσεβαϊρίδου, Λευκοθέα του Δημοκράτης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού . Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Ματσούκα Ουρανία
Κώστα Γεώργιος
Τσίτσκαρη Ευστρατία
Γούργουλης Βασίλειος
Λάιος Αθανάσιος
Γαργαλιάνος Δημήτριος
Μπεμπέτσος Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Δημοτικά αθλητικά τμήματα; Έμπνευση; Επιρροή; Χάρισμα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
248 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.