Ενοποιημένα κινητά συστήματα με επίγνωση πλαισίου για την υποστήριξη της τεκμηριωμένης ιατρικής και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υγείας

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να αποτυπώσει τις απαιτήσεις και να οδηγήσει σε συνέργειες μεταξύ δύο εξαιρετικά απαιτητικών τομέων, αυτούς της ιατρικής και της τεχνολογίας της πληροφορικής. Στον μεν τομέα της ιατρικής, οι απαιτήσεις αφορούν κατ’ αρχήν στην εξασφάλιση της εφαρμογής της τεκμηριωμένης γνώσης - με την εφαρμογή της Τεκμηριώμενης Ιατρικής (ΤΙ) - και στην ορθή και ασφαλή χρήση ιατρικών τεχνολογικών προϊόντων που έχουν δοκιμασθεί και ελεγθεί μέσω κλινικών δοκιμών. Στον τομέα της τεχνολογίας, οι απαιτήσεις αφορούν στην αξιοποίηση των νέων και καινοτόμων τεχνολογιών, ώστε να καλυφθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι απαιτήσεις της ιατρικής κοινότητας, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα, την χρηστικότητα, την αξιοπιστία των χρησιμοποιούμενων συστημάτων, την μείωση του κόστους και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Στην παρούσα διατριβή αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και οι μέθοδοι της ΤΙ. Στην συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά οι αναδυόμενες τεχνολογίες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is to illustrate the requirements and to lead to synergies between two extremely demanding areas, those of medicine and information technology. In the field of medicine, the requirements are primarily concerned with ensuring the application of documented knowledge - with the application of Evidence Based Medicine (EBM) - and the correct and safe use of medical technology products that have been tested through clinical trials. In the field of technology, the requirements relate to the exploitation of new and innovative technologies to meet the medical community's requirements to the maximum extent possible, ensuring the efficiency, usability, reliability of the systems used, cost reduction and improvement and the quality of life of patients. In this thesis, the basic concepts and methods of EBM are first presented. The following describes in detail the emerging IT technologies that primarily serve the provision of personalized tele-counseling health systems, a ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46544
ND
46544
Εναλλακτικός τίτλος
Integrated mobile systems with context awareness to support evidence based medicine and provide personalized health services
Συγγραφέας
Χριστοπούλου, Στέλλα Χρήστος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
Εξεταστική επιτροπή
Αναγνωστόπουλος Ιωάννης
Χατζηευθυμιάδης Ευστάθιος
Καρέτσος Γεώργιος
Δελήμπασης Κωνσταντίνος
Λουκόπουλος Αθανάσιος
Κοτσιλιέρης Θεόδωρος
Μιχάλας Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Πληροφοριακά συστήματα υγείας; Διαχείριση ιατρικής γνώσης; Πράκτορες λογισμικού; Διάχυτος υπολογισμός; Πληροφορική υγείας βάσει τεκμηρίων; Τεχνολογίες πληροφοριών στην υγεία; Τεκμηριωμένη ιατρική; Ποιότητα στην ιατρική περίθαλψη; Συστηματική ανασκόπηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
305 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.