Εργασιακοί παράγοντες, μείζων κατάθλιψη και διαταραχή γενικευμένου άγχους σε εργαζομένους

Περίληψη

Σκοπό της έρευνας αυτής αποτέλεσε η διερεύνηση των εργασιακών παραγόντων σε περίοδο οικονομικής κρίσης, καθώς και του τρόπου και του βαθμού που αυτοί επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η συσχέτιση των επιμέρους εργασιακών χαρακτηριστικών με τα επίπεδα καταθλιπτικότητας, Μείζονος Κατάθλιψης (ΜΚ) και Διαταραχής Γενικευμένου Άγχους (ΔΓΑ) στον εργαζόμενο πληθυσμό. Η συγκριτική ανάλυση της κατάστασης της ψυχικής υγείας των εργαζόμενων με αυτή των άνεργων ατόμων σε περίοδο οικονομικής κρίσης, αποτέλεσε έναν επιπλέον στόχο της μελέτης αυτής. Η έρευνα που διεξήχθη ήταν ποσοτικού τύπου, περιγραφική ενώ η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της συγχρονικής μελέτης. Η συλλογή του δείγματος έγινε με τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας με τη χορήγηση δομημένου ερωτηματολογίου. Ως χώρος διεξαγωγής της μελέτης ορίστηκε η Περιφέρεια Αττικής, ενώ το δείγμα αποτέλεσαν μόνιμοι κάτοικοι, εργαζόμενοι και άνεργοι. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένους δημόσιους κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this research was to investigate the working factors in a period of economic crisis, as well as the way and the extent to which they affect the mental health of the working people. In particular, we have studied the correlation of individual work characteristics with the levels of depressive symptoms, Major Depression (MD), and Generalized Anxiety Disorder (GAD) in the working population. Comparative analysis of the state of mental health of working people with that of unemployed persons in times of economic crisis was another objective of this study. The research was quantitative, descriptive, while the methodology was that of the cross-sectional study. The collection of the sample was carried out by conducting an on-the-spot investigation with a structured questionnaire. The Region of Attica was defined as the venue for the study, while the sample consists of permanent residents, working people and unemployed persons. The sampling was carried out in selected public and ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46466
ND
46466
Εναλλακτικός τίτλος
Working factors, major depression and generalized anxiety disorder in employees
Συγγραφέας
Αλεξίου, Τατιάνα Μάρκος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς
Εξεταστική επιτροπή
Κούκια Ευμορφία
Μαδιανός Μιχαήλ
Οικονόμου Μαρίνα
Σουρτζή Παναγιώτα
Καλοκαιρινού Αθηνά
Ζέρβας Ιωάννης
Φώτος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Οικονομική κρίση; Οικονομικά ενεργός πληθυσμός; Μείζων κατάθλιψη; Διαταραχή γενικευμένου άγχους; Οικονομική δυσχέρεια; Εργασιακή ικανοποίηση; Εργασιακή ανασφάλεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
284 σ., πιν., γραφ.