Οι κοινωνικές θεωρίες της γνώσης και η σχετικότητα των εννοιών: φιλοσοφικές παραδοχές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις, υπό το πρίσμα των κονστρουκτιβιστικών αντιλήψεων για τη γνώση

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή κατεβλήθη προσπάθεια μελέτης αντιπροσωπευτικών θεωριών συγκρότησης και μετάδοσης της γνώσης, οι οποίες με το πέρασμα του χρόνου όχι απλώς άφηναν το εκπαιδευτικό τους αποτύπωμα, αλλά αναδιαμορφώνονταν από άλλες πιο σύγχρονες, ή έπαιρναν βασικά στοιχεία τους, και με τις απαραίτητες ζυμώσεις οδηγούσαν στη δημιουργία νέων θεωριών με στοιχεία εμπνευσμένα και παρμένα από αυτές του παρελθόντος για να γίνουν πιο λειτουργικές και πιο αποτελεσματικές στις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες. Έτσι, η γνώση κάθε φορά συγκροτούνταν και μεταδιδόταν κάτω από διαφορετικές φιλοσοφικές και παιδαγωγικές αρχές. Γινόταν, παράλληλα, εργαλείο για τον άνθρωπο ο οποίος στην πορεία του, προσπαθούσε και συνεχίζει να προσπαθεί μέσα από τη γνώση να βελτιώσει τις ατομικές και κοινωνικές συνθήκες διαβίωσής του, αλλά και να υπηρετήσει την επιστήμη την οποία έχει επιλέξει δίνοντάς της νέα δυναμική για να είναι πάντα επίκαιρη και να ανταποκρίνεται στους εκάστοτε καιρούς. Μελετήθηκαν, λοιπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis, there has been made attempt to study representative theories for the creation and transmission of knowledge, which, throughout the years, not only did they leave their educational footprint, but also they were being reformed by others more contemporary or they adopted some basic elements and by means of the necessary fermentation new theories were created, with elements inspired and taken of those of the past so as to become more functional and much more effective on specific every time conditions. In this way, knowledge was created each time and transmitted under different philosophical and pedagogical principles and became the tool at the same time for the man who in his course, is trying not only to improve his personal and social living conditions through knowledge but to respond effectively to the science he has chosen, giving it new dynamic, so as to be updated and to keep up with the times. Theories of universal acceptance were studied since the ancient times, li ...
περισσότερα
Η διατριβή αυτή δεν είναι ακόμα διαθέσιμη ηλεκτρονικά
DOI
10.12681/eadd/46407
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46407
ND
46407
Εναλλακτικός τίτλος
The social theories of knowledge and the relativism of the meanings: philosophical acknowledgement and educational perceptions in view of the constructivist conceptions about knowledge
Συγγραφέας
Gkanetsou, Sofia-Chara (Father's name: Dimitrios)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών & Ψυχολογίας. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ξανθόπουλος Χρήστος
Λαμπρέλλης Δημήτριος
Παπαρίζος Αντώνιος
Λυδάκη Άννα
Καντζάρα Βασιλική
Καραμπελιάς Γεράσιμος
Κήπας Μιλτιάδης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Συγκρότηση της γνώσης; Μετάδοση της γνώσης; Κονστρουκτιβισμός; Διαπολιτισμική εκπαίδευση; Εκπαιδευτικός σχεδιασμός; Χαρούμενη γνώση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
234 σ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)