Η κριτική του Max Horkheimer απέναντι στο λογικό θετικισμό μέχρι το 1940, με επίκεντρο τις φυσικές επιστήμες

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι η ανασυγκρότηση της διαμάχης μεταξύ του Max Horkheimer και του Otto Neurath μέσα στο ιστορικό της πλαίσιο, καθώς και της πρόσληψης των θέσεων του Horkheimer και το αντίστροφο. Η ανασυγκρότηση βασίζεται στην ανάλυση των κυριότερων κειμένων των δύο συγγραφέων, που γράφτηκαν κατά τη δεκαετία του 1930. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στα γνωσιοθεωρητικά κείμενα του Horkheimer και στο βιβλίο “εμπειρική κοινωνιολογία” του Neurath. Ο απ’ ευθείας διάλογος και τα επιχειρήματα κάθε πλευράς εξετάζονται λεπτομερώς μέσα από την “νεώτερη επίθεση ενάντια στη μεταφυσική” του Horkheimer και την αδημοσίευτη απάντηση του Neurath. Τα κύρια συμπεράσματα της διατριβής είναι ότι: - Η πρόσληψη των θέσεων του Neurath από τον Horkheimer είναι σε γενικές γραμμές ακριβής. Αντίθετα, εντοπίζονται σοβαρές παρανοήσεις στην πρόσληψη των θέσεων του Horkheimer από τον Neurath. - Η έλλειψη παράθεσης συγκεκριμένων παραδειγμάτων από την πλευρά του Horkheimer συνέβαλλε σε αυτή τη συγκεχυμένη πρόσληψη. - ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the thesis is the reconstruction of the debate between Max Horkheimer and Otto Neurath, inside its historical context as well as of the reception of Neurath’s views from Horkheimer and vice versa. The reconstruction is based on the analysis of the most significant texts of the two authors written during the 1930’s. Greatest emphasis is given to the epistemological texts written by Horkheimer and Neurath’s book “empirical sociology”. The direct dialogue and each side’s arguments are thoroughly examined through Horkheimer’s “latest attack on metaphysics” and Neurath’s unpublished answer. The main conclusions are: - The perception of Neurath’s views from Horkheimer is, in general, correct. On the contrary, serious misunderstandings are detected in Neurath’s perception of Horkheimer’s views. - The lack of citation of specific examples from Horkheimer contributed to this confused perception. - Neurath’s answer should be taken as a basis of reconstruction of his views only with gr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27577
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27577
ND
27577
Εναλλακτικός τίτλος
Max Horkheimer's critique of logical positivism until 1940, focused on natural sicences
Συγγραφέας
Σάμιος, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Μιχαήλ)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Μπαλτάς Αριστείδης
Κουζέλης Γεράσιμος
Καβουλάκος Κωνσταντίνος
Κουτούγκος Αριστοφάνης
Φαράκλας Γεώργιος
Λαβράνου Αλίκη
Φουρτούνης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά
Κριτική θεωρία; Λογικός Θετικισμός; Επιστημολογία; Ιδεολογία; Υλισμός; Μεταφυσική; Συμπεριφορισμός; Φυσικαλισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
245 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)