Τρία δοκίμια σχετικά με τη συμπεριφορά της αγοράς ακινήτων και των χρηματιστηριακών αγορών: εφαρμογές στο Χονγκ Κονγκ χρησιμοποιώντας μη γραμμικές προσεγγίσεις

Περίληψη

Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να κατανοήσει τη συμπεριφορά της χρηματιστηριακής αγοράς και της αγοράς ακινήτων του Χονγκ Κονγκ, και να εξετάσει τις πολύπλοκες αλλαγές κατά τη διάρκεια σημαντικών οικονομικών μεταβολών, μέσω τριών διαφορετικών προσεγγίσεων. Παρουσιάζουμε τη πολυμορφοκλασματική φύση των χρηματοοικονομικών αγορών με βάση τα scaling exponents και την ανάλυση του singularity spectrum, και μελετούμε τους χρηματιστηριακούς δείκτες του Χονγκ Κονγκ. Επιπλέον εφαρμόζουμε δύο μεθόδους, την πολυμορφοκλασματική ανάλυση διακυμάνσεων μετά την απομάκρυνση των τάσεων (MFDFA) και την πολυμορφοκλασματική ανάλυση κινητού μέσου όρου μετά την απομάκρυνση των τάσεων (MFDMA) για να αξιολογήσουμε την ύπαρξη πολυμορφοκλασματικότητας στις περιόδους υπό ανάλυση, αλλά και τη σύνδεση των περιόδων πριν και μετά την κρίση. Στην περίπτωση της MFDFA, ο χρηματιστηριακός δείκτης του Χονγκ Κονγκ για το 2007 και το 1994 παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πολυμορφοκλασματικότητα, ενώ στην MFDMA τα αποτελέσματα δεί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main goal of this research is to detect the behavior of the stock exchange and housing market indices of Hong Kong and to assess the complex changes during times of rapid economical mutations, through 3 fundamentally different approaches. We present the multifractal nature of the financial markets based on scaling exponents and the singularity spectrum analysis, and we scrutinize in Hong Kong’s stock exchange indices. Furthermore, we will apply both Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MFDFA) and Multifractal Detrended Moving Average (MFDMA) methods to assess both multifractality of each period chosen, and also the connection of the foreshock and aftershock periods. In the case of MFDFA, the HSI for the 2007 and 1994 crisis show the highest level of multifractality, while in the MFDMA method, the findings support that the 1997 crisis and the property market crisis present the highest multifractality level. We also report in our findings that the results from MFDFA and MFDMA ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46302
ND
46302
Εναλλακτικός τίτλος
Three essays on the behavior of real estate and stock markets: with applications to hong-kong markets using nonlinear based approaches
Συγγραφέας
Αργυρούδης, Γεώργιος του Στέργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Σιώκης Φώτιος
Νούλας Αθανάσιος
Παπαπανάγος Χάρρυ - Χαράλαμπος
Κύρτσου Αικατερίνη
Παπαναστασίου Ιωάννης
Γκόγκας Περικλής
Καρπέτης Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Πολυμορφοκλασματικά; Εντροπία; Στατιστική πολυπλοκότητα; Αιτιότητα; Βέλτιστη θερμική πορεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 166 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.