Διδασκαλία λαϊκού παραμυθιού: η εγγράμματη προφορικότητα του παιδιού ως αφηγητής

Περίληψη

Με την παρούσα διατριβή επιχειρείται να καταδειχθεί η επίδραση της αξιοποίησης του λαϊκού παραμυθιού στην ανάπτυξη της εγγράμματης προφορικότητας (Ong, 1971) των παιδιών της προφορικής δηλαδή επικοινωνίας τους. Τα παιδιά μαθαίνοντας γραφή και χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά μέσα, αλληλεπιδρούν με άλλα άτομα σε ένα κοινό προφορικό πλαίσιο (context). Επειδή το παραμύθι, ως εκπαιδευτικό ερέθισμα και κοινωνικό είδος, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του προφορικού και του γραπτού λόγου, δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε ένα πλαίσιο δράσης, προκειμένου να αξιολογηθούν οι δεξιότητες του γραμματισμού πιλοτικά στα παιδιά Δ΄ τάξης Δημοτικού και στην κύρια έρευνά μας σε όλο το 1ο Δημοτικό Σχολείο του Αρχαγγέλου Ρόδου, χωρίζοντας τις τάξεις σε μικρές (Α΄, Β΄, Γ΄) και σε μεγάλες (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄). Η επιλογή της περιοχής έγινε, γιατί ο Αρχάγγελος - Ρόδου είναι μία τοπική κοινωνία, όπου το ιδίωμα της περιοχής και η αφήγηση των παραμυθιών κατέχουν ακόμα εξέχουσα θέση. Το συγκεκριμένο σχολείο, επιλέχθηκε γιατί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis attempts to demonstrate the effect of using the folktale on the development of literate orality (Ong, 1971) of children, i.e their oral communication. By learning how to write and use electronic media, children interact with others in a common verbal context. Because the tale as an educational stimulus and social kind can contribute to the development of the spoken and written word, an action framework was created and implemented in order to assess the literacy skills, as a pilot programme in D class of Elementary school and in our main research concerning the 1st Elementary School of Archangelos, Rhodes, dividing classes into younger (A-C) and older ones (D-F). Questionnaires were given (before and after the intervention), on the attitudes of male/female students towards the tale. Research action followed, in which by teaching folktales (narrative, interaction with software, dramatization, visual art intervention etc.), children searched for folktale tellers. Finally, they ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46282
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46282
ND
46282
Εναλλακτικός τίτλος
Teaching the folktale literate orality of child say oral communication
Συγγραφέας
Κόζα, Χρυσάνθη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Σκούρτου Ελένη
Καπλάνογλου Μαριάνθη
Καζούλλη - Κούρτη Βασιλεία
Κακαμπούρα Ρέα
Παπαδάτος Ιωάννης
Σοφός Αλιβίζος
Γεωργαλλίδου Μαριάνθη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εγγράμματη προφορικότητα; Λαϊκά παραμύθια; Αφήγηση; Έρευνα δράσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
356, εικ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)