Διασκευές ελληνικών λαϊκών παραμυθιών για παιδιά: μελέτη περιπτώσεων

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει κειμενικές και εικονογραφικές διασκευές νεοελληνικών λαϊκών παραμυθιών για παιδιά από τα μέσα του 20ού αιώνα έως τις σημερινές μορφές τους. Τα παραμύθια δεν εξετάζονται ως παραλλαγές −με ό,τι αυτές συνεπάγονται στη φιλολογική/λαογραφική τους διάσταση−, αλλά ως διασκευές («λογοτεχνικά παραμύθια») στο πλαίσιο των βασικών −ρητών και υπόρρητων− αρχών που διέπουν τη συγγραφή βιβλίων για παιδιά. Τα ζητήματα που μελετώνται στο εν λόγω πόνημα συνοψίζονται στα εξής: Α) H λογοτεχνική μετουσίωση έργων από το ελληνικό λαϊκό παραμυθολόγιο σε ακραιφνώς παιδικά αναγνώσματα. Β) H ανάδυση των ιδεών και των αντιλήψεων που διηθούνται στα παραμύθια και στα περικειμενικά στοιχεία τους, καθώς και η συσχέτιση της υποκειμενικότητας των συντελεστών κάθε έκδοσης με κραταιά ιδεολογήματα. Γ) O τρόπος διαχείρισης και απεικόνισης στοιχείων από τον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό στα παραμύθια. Το ερευνητικό υλικό περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις διασκευασμένων ελληνι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis examines textual and illustrative adaptations of Greek folktales for children from the mid-20th century until their current forms. The folktales are not examined as variations −including what’s entailed in their philological/folkloric aspect− but as adaptations ("literary fairy tales") within the framework of basic principles −explicit and implied− applicable to the writing of books for children. The issues discussed in this paper are summarized as follows: Α) The literary transformation of Greek folktales to children's readings. Β) Extraction of ideas and notions entailed in adaptations and their peritextual elements, as well as the correlation of adapters’ subjectivity with ideological issues. C) The mode of managing and depicting elements from Greek traditional culture in adaptations. The research material includes representative cases of adapted Greek folktales and their study focuses not only on the literal discourse and illustration, but also on the exegetic ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44452
ND
44452
Εναλλακτικός τίτλος
Adaptations of Greek folktales for children: case studies
Συγγραφέας
Σουλιώτη, Δανάη Δημήτριος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κανατσούλη Μελπομένη
Καρακίτσιος Ανδρέας
Γαβριηλίδου Σοφία
Τσιλιμένη Αναστασία
Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος
Παπαδάτος Ιωάννης
Πολίτης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γλώσσα & Λογοτεχνία
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ελληνικό λαϊκό παραμύθι; Διασκευή; Παιδική λογοτεχνία; Διακειμενικότητα; Διδακτική αξιοποίηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
392 σ., εικ.